วันที่ 18 / ก.ค. / 2567

ร่วมประชุมคณะกรรมการศูนย์อำนวยการความปลอดภัยทางถนนจังหวัดเพชรบูรณ์ ครั้งที่ 4/2567

เมื่อวันที่ 13 มิถุนายน 2567 เวลา 14.00 น. ดร.เสกสรร นิยมเพ็ง นายกเทศมนตรีเมืองเพชรบูรณ์ มอบหมายให้ นายภัทรดร โฆษิตานนท์ รองนายกเทศมนตรีเมืองเพชรบูรณ์ ร่วมประชุมคณะกรรมการศูนย์อำนวยการความปลอดภัยทางถนนจังหวัดเพชรบูรณ์ ครั้งที่ 4/2567 โดยมี นายชนก มากพันธุ์ รองผู้ว่าราชการจังหวัดเพชรบูรณ์ เป็นประธานการประชุม ณ ห้องเมืองราด อาคาร 2 ศาลากลางจังหวัดเพชรบูรณ์ ชั้น 5
รวมรูปทั้งหมด