วันที่ 18 / ก.ค. / 2567

ร่วมกิจกรรม เดิน วิ่ง ปั่น ส่งมอบธงตราสัญลักษณ์งานเฉลิมพระเกียรติ พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว

เทศบาลเมืองเพชรบูรณ์ร่วมกิจกรรม เดิน วิ่ง ปั่น ส่งมอบธงตราสัญลักษณ์งานเฉลิมพระเกียรติ พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว เนื่องในโอกาสพระราชพิธีมหามงคลเฉลิมพระชนมพรรษา 6 รอบ 28 กรกฎาคม 2567 ณ หอโบราณคดีเพ็ชรบูรณ์อินทราชัย
เมื่อวันที่ 16 มิถุนายน 2567 เวลา 09.00 น. ณ หอโบราณคดีเพ็ชรบูรณ์อินทราชัย ดร.เสกสรร นิยมเพ็ง นายกเทศมนตรีเมืองเพชรบูรณ์ มอบหมายให้ นายยชญสุธา วิชัยธนพัฒน์ รองนายกเทศมนตรีเมืองเพชรบูรณ์ ร่วมกิจกรรม เดิน วิ่ง ปั่น ส่งมอบธงตราสัญลักษณ์งานเฉลิมพระเกียรติ พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว เนื่องในโอกาสพระราชพิธีมหามงคลเฉลิมพระชนมพรรษา 6 รอบ 28 กรกฎาคม 2567ณ หอโบราณคดีเพ็ชรบูรณ์อินทราชัย ในครั้งนี้

ธวัชชัย อินทรศร ปชส.ทม.พช. / รายงาน-ถ่ายภาพ รวมรูปทั้งหมด