วันที่ 18 / ก.ค. / 2567

เทศบาลเมืองเพชรบูรณ์ประชุมเเผนพัฒนาท้องถิ่น พ.ศ. 2566-2570 ครั้งที่ 3/2567

เทศบาลเมืองเพชรบูรณ์ประชุมเเผนพัฒนาท้องถิ่น พ.ศ. 2566-2570 ครั้งที่ 3/2567 ณ ห้องประชุมชาญอนุสรณ์ เทศบาลเมืองเพชรบูรณ์

เมื่อวันที่ 8 กรกฎาคม 2567 เวลา 13.30 น. ณ ห้องประชุมชาญอนุสรณ์ เทศบาลเมืองเพชรบูรณ์ดร.เสกสรร นิยมเพ็ง นายกเทศมนตรีเมืองเพชรบูรณ์เป็นประธานเปิดประชุมเเผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ. 2566-2570) เพิ่มเติม ครั้งที่ 3 /2567 โดยมี ว่าที่ร้อยตรี ธนชล ศิริ นายภัทรดร โฆษิตานนท์ รองนายกเทศมนตรีเมืองเพชรบูรณ์ นายอร่าม มีเดช ประธานสภา นางการเกตุ สังเกตุดี รองประธานสภาสมาชิกสภาเทศบาลเมืองเพชรบูรณ์ รองปลัด หัวหน้าส่วนราชการ เจ้าหน้าเเละพนักงานเทศบาลเมืองเพชรบูรณ์ ประธานชุมชน 17 ชุมชน คณะกรรมการ อสม. 17 ชุมชน ร่วมการประชุมในครั้งนี้

ธวัชชัย อินทรศร ปชส.ทม.พช. / รายงาน-ถ่ายภาพ รวมรูปทั้งหมด