วันที่ 11 / ก.ค. / 2563

กำหนดเวลาเก็บขยะบริเวณรอบสระกลางเมือง

เทศบาลเมืองเพชรบูรณ์ ขอความร่วมมือพี่น้องประชาชนและร้านค้าบริเวณรอบสระกลางเมืองเพชรบูรณ์ นำขยะมาวางไว้บริเวณหน้าบ้านหรือหน้าร้านของตนเอง 2 ช่วงเวลา ได้แก่ เวลา 08.00 น. และ 16.00 น. เพื่อเทศบาลฯ จะส่งเจ้าหน้าที่มาเก็บต่อไป ขอขอบคุณในความร่วมมือมา ณ โอกาสนี้