วันที่ 03 / มิ.ย. / 2563

ประกาศห้ามจับสัตว์น้ำบริเวณสวนสาธารณะหนองนารีเทศบาลเมืองเพชรบูรณ์ ประกาศห้ามจับสัตว์น้ำบริเวณสวนสาธารณะหนองนารี โดยเด็ดขาด!!
เพื่อเป็นการอนุรักษณ์พันธ์ปลา และสงเสริมการท่องเที่ยว จึงขอห้ามจับสัตว์น้ำบริเวณใจเขตพื้นที่
ที่ประกาศไว้