วันที่ 23 / ม.ค. / 2562

ดร.เสกสรร นิยมเพ็ง นายกเทศมนตรีเมืองเพชรบูรณ์ ตรวจเยี่ยมการปฏิบัติงานของเจ้าหน้าที่งานป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย เทศบาลเมืองเพชรบูรณ์

เมื่อเวลา 13.30 น. วันที่ 20 เมษายน 2561 ณ หนองนารี ดร.เสกสรร นิยมเพ็ง นายกเทศมนตรีเมืองเพชรบูรณ์ ตรวจเยี่ยมการปฏิบัติงานของเจ้าหน้าที่งานป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย เทศบาลเมืองเพชรบูรณ์ หลังจากมอบหมายให้ดำเนินการเก็บจอกและวัชพืชน้ำในแหล่งน้ำหนองนารี

ดร.เสกสรร นิยมเพ็ง นายกเทศมนตรีเมืองเพชรบูรณ์ กล่าวว่า ก่อนหน้านี้ เทศบาลเมืองเพชรบูรณ์ได้ดำเนินการเก็บจอกและวัชพืชน้ำไปหมดแล้วรอบหนึ่ง แต่จอกและวัชพืชน้ำได้แผ่ขยายเร็วมาก จอกน้ำชนิดนี้มีรากใต้น้ำเห็นลอยผิวน้ำหน่อยเดียว พอยกขึ้นมากรากยาวเป็นฟุต การเก็บน่าจะใช้เวลาเกือบเดือนจะแล้วเสร็จ

สมเกียรติ งามนิล ปชส.ทม.พช. / ถ่ายภาพ-รายงาน