วันที่ 23 / ม.ค. / 2562

เตรียมการรำถวายองค์พระพุทธมหาธรรมราชา ในงานประเพณีอุ้มพระดำน้ำ ประจำปี 2561

     เมื่อเวลา 10.00 น. วันที่ 5 มิถุนายน 2561 ณ พุทธอุทยานเพชบุระ ดร.เสกสรร นิยมเพ็ง นายกเทศมนตรีเมืองเพชรบูรณ์ ลงพื้นที่ตรวจเยี่ยมคณะทำงาน เตรียมการรำถวายองค์พระพุทธมหาธรรมราชา ในงานประเพณีอุ้มพระดำน้ำ ประจำปี 2561 ในวันนี้ เป็นการวัดระยะพื้นที่ที่ใช้สำหรับรำถวายองค์พระพุทธมหาธรรมราชา โดยใช้นักเรียนจากโรงเรียนเทศบาล 3 (ชาญวิทยา) และ กองช่าง เทศบาลเมืองเพชรบูรณ์ ลงพื้นที่วัดระยะในครั้งนี้
     สำหรับการรำถวายองค์พระพุทธมหาธรรมราชา ในงานประเพณีอุ้มพระดำน้ำจังหวัดเพชรบูรณ์ ประจำปี 2561 จะจัดขึ้น วันอาทิตย์ที่ 7 ตุลาคม 2561 เวลา 16.00 น. ณ พุทธอุทยานเพชบุระ
     เนื่องจากตอนนี้่มีผู้สมัครร่วมรำทั้งในเว็ปเทศบาลและโควตาของ 11 อำเภอครบแล้ว จำนวนกว่า 1,999 คน เทศบาลเมืองเพชรบูรณ์ จึงขอตรวจสอบความถูกต้องและปิดรับสมัครชั่วคราว

สมเกียรติ งามนิล ปชส.ทม.พช. / ถ่ายภาพ-รายงาน  รวมรูปภาพทั้งหมด