วันที่ 23 / ม.ค. / 2562

พบปะพูดคุยประจำเดือนกับ ผู้ดูแลผู้สูงอายุ

เมื่อเวลา 13.00 น. วันที่ 13 มิถุนายน 2561 ที่ ศูนย์สุขภาพชุมชนเมืองเก้าดาว ดร.เสกสรร นิยมเพ็ง นายกเทศมนตรีเมืองเพชรบูรณ์ พบปะพูดคุยประจำเดือนกับ ผู้ดูแลผู้สูงอายุ เขตเทศบาลเมืองเพชรบูรณ์ Care giver (CG) รุ่นที่ 1 พร้อมรับฟังบรรยายสรุปงานประจำเดือนที่ผ่านมา จากเจ้าหน้าที่โรงพยาบาลเพชรบูรณ์ และ ผู้ดูแลผู้สูงอายุ

สมเกียรติ งามนิล ปชส.ทม.พช. / ถ่ายภาพ-รายงาน รวมรูปภาพทั้งหมด