วันที่ 21 / เม.ย. / 2562

พบปะพูดคุยกับผู้สูงอายุ ผู้พิการ ในการจ่ายเบี้ยยังชีพ ประจำเดือน กันยายน

เมื่อเวลา 09.30 น. วันที่ 10 กันยายน 2561 ณ อาคารป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย เทศบาลเมืองเพชรบูรณ์ ดร.เสกสรร นิยมเพ็ง นายกเทศมนตรีเมืองเพชรบูรณ์ พบปะพูดคุยกับผู้สูงอายุ ผู้พิการ ในการจ่ายเบี้ยยังชีพ ประจำเดือน กันยายนสมเกียรติ งามนิล ปชส.ทม.พช. / ถ่ายภาพ-รายงาน รวมรูปภาพทั้งหมด