วันที่ 21 / เม.ย. / 2562

นายกเทศมนตรีเมืองเพชรบูรณ์ ร่วมแถลงข่าวข้อเสนอของภาคเอกชนต่อการประชุม ครม. สัญจร จังหวัดเพชรบูรณ์

          เมื่อเวลา 10.00 น. วันที่ 10 กันยายน 2561 ณ หอวัฒนธรรมนครบาลเพชรบูรณ์  ดร.เสกสรร นิยมเพ็ง นายกเทศมนตรีเมืองเพชรบูรณ์ พร้อมด้วย วศ.ยชญ์สุธา วิชัยธนพัฒน์  ประธานหอการค้าจังหวัดเพชรบูรณ์  ดร.วิศัลย์ โฆษิตานนท์ ประธานสภาวัฒนธรรมจังหวัดเพชรบูรณ์ และ ดร.วารินทร์ ชลหาญ กรรมการหอการค้าจังหวัดเพชรบูรณ์ ร่วมประชุมแถลงข่าวข้อเสนอของภาคเอกชนต่อคณะรัฐมนตรีสัญจร จังหวัดเพชรบูรณ์ โดยมีประชาชนและสื่อมวลชนร่วมรับฟัง

          หอการค้าจังหวัดเพชรบูรณ์ได้รวบรวมความต้องการของภาคเอกชน จำนวน 14 ข้อ   รวมทั้งสิ้น 15 โครงการ ทั้งนี้เพื่อให้เอกชนและประชาชนได้มีส่วนร่วมในการนำเสนอ หรือปรับปรุงข้อเสนอให้สมบูรณ์ จึงได้จัดกิจกรรมรับฟังความคิดเห็นของงภาคเอกชนให้ครอบคลุม หลากหลายทุกแง่มุม รวมทั้งข้อเสนอจากภาคประชาชน โดยกำหนดขอบเขตการก่อสร้าง    โรงงานน้ำตาล ในพื้นที่โซนเหนือของจังหวัดเพชรบูรณ์ และการต่อต้านเหมืองแร่   เสนอต่อนายกรัฐมนตรี ในการประชุม ครม.สัญจร ณ จังหวัดเพชรบูรณ์ ในวันที่ 18 กันยายน 2561 ณ หอประชุมประกายเพชร มหาวิทยาลัยราชภัฏเพชรบูรณ์ ต่อไป

สวัสดิ์ มาพาก ปชส.ทม.พช./รายงาน

สมเกียรติ งามนิล ปชส.ทม.พช./ถ่ายรูป รวมรูปภาพทั้งหมด