วันที่ 21 / เม.ย. / 2562

เทศบาลเมืองเพชรบูรณ์ แจ้งเปลี่ยนกำหนดการ เปิดอาคารคลินิกหมอครอบครัว รพ.พช. สาขาคลองศาลา

          เทศบาลเมืองเพชรบูรณ์ โดย ดร.เสกสรร นิยมเพ็ง นายกเทศมนตรีเมืองเพชรบูรณ์  แจ้งเปลี่ยนกำหนดการและเชิญชวนประชาชนร่วมเปิดอาคารคลินิกหมอครอบครัว โรงพยาบาลเพชรบูรณ์ สาขาคลองศาลา  ให้สอดคล้องกับกำหนดการการเดินทางของนายกรัฐมนตรี ในวันที่ 18 กันยายน 2561 จากเดิม เวลา 15.00 น. เป็นเวลา 07.00 น. โดยมี พลเอกประยุทธ์ จันทร์โอชา นายกรัฐมนตรี เป็นประธานในพิธีเปิด พร้อมด้วย  นายแพทย์ ปิยะสกล สกลสัตยาทร รัฐมนตรีว่าการกระทรวงสาธารณสุข

          ส่วนในวันที่ 19 กันยายน 2561 ตั้งแต่เวลา 09.00 น. – 12.00 น. ขอเชิญร่วมพิธีทำบุญถวายภัตตาหารเพลแด่พระภิกษุสงฆ์ เนื่องในโอกาสเปิดอาคารคลินิกหมอครอบครัว โรงพยาบาลเพชรบูรณ์  สาขาคลองศาลา เทศบาลเมืองเพชรบูรณ์  สำหรับประชาชนที่ต้องการออกโรงทาน หรือร่วมสมทบทุนจัดซื้อเครื่องมือการแพทย์ สามารถแจ้งความประสงค์ติดต่อได้ที่ 056 – 721633สวัสดิ์ มาพาก ปชส.ทม.พช./รายงาน