วันที่ 26 / มิ.ย. / 2562

นายกรัฐมนตรี เปิดศูนย์สุขภาพชุมชนเมือง ทม.พช. คลินิกหมอครอบครัว

     นายกรัฐมนตรี บริจาคสมทบทุนจัดซื้อเครื่องมือการแพทย์ 3 หมื่น เปิดศูนย์สุขภาพชุมชนเมือง ทม.พช. คลินิกหมอครับครัว รพ.เพชรบูรณ์ เมื่อเวลา 08.00 น. วันที่ 18 กันยายน 2561 ณ ศูนย์สุขภาพชุมชนเมือง เทศบาลเมืองเพชรบูรณ์ คลินิกหมอครับครัว รพ.เพชรบูรณ์ สาขาคลองศาลา ดร.เสกสรร นิยมเพ็ง นายกเทศมนตรีเมืองเพชรบูรณ์ ให้การต้อนรับ พลเอก ประยุทธ์ จันทร์โอชานายกรัฐมนตรี ในการเป็นประธาน ในพิธีเปิดอาคารศูนย์สุขภาพชุมชนเมือง เทศบาลเมืองเพชรบูรณ์ คลินิกหมอครับครัว รพ.เพชรบูรณ์ สาขาคลองศาลา ในโอกาสนี้นายกรัฐมนตรี ได้สมทบทุนจัดซื้อเครื่องมือการแพทย์ จำนวน 30,000 บาท โดยมี ศ.คลินิก เกียรติคุณ นพ.ปิยะสกล สกลสัตยาทร รัฐมนตรีว่าการกระทรวงสาธารณสุข กล่าวรายงาน พร้อมด้วยรองนายกรัฐมนตรี คณะรัฐมนตรี ผู้ว่าราชการจังหวัด ผู้บริหารระดับสูงประชาชนชาวเมืองเพชรบูรณ์ ร่วมให้การต้อนรับและเป็นเกียรติในพิธีเปิดอาคารฯเป็นจำนวนมาก
     คลินิกหมอครอบครัวคลองศาลา มีการออกแบบระบบบริการสุขภาพแบบใหม่ตามนโยบาย โดยมุ่งเน้นให้ประชาชนได้รับการดูแลสุขภาพโดยแพทย์และทีมสุขภาพประจำตัว อาคารของคลินิกได้รับงบประมาณ 38 ล้านบาท และเทศบาลเมืองเพชรบูรณ์ ได้ยกพื้นที่ให้กับโรงพยาบาลเพชรบูรณ์ ใช้เป็นที่ปฏิบัติภารกิจการดูแลด้านสาธารณสุข และตั้งอยู่ในชุมชน ประชาชน เข้าถึงได้ง่าย มีทีมแพทย์เป็นที่พึ่งยามเจ็บป่วย ดูแลด้วยความใกล้ชิดและคุ้นเคย ให้การดูแลอย่างต่อเนื่องตั้งแต่เกิดจนถึงวัยชรา ประหนึ่งเป็นสมาชิกในครอบครัว จากการดำเนินงานอย่างต่อเนื่องแพทย์และทีมสุขภาพ ประจำตัวยังเป็นสื่อกลางในการร่วมมือกับภาคส่วนต่างๆ ในการแก้ไขปัญหาสุขภาพที่สำคัญในพื้นที่ ได้แก่ จัดให้มีศูนย์ส่งเสริมพัฒนาการเด็ก,การเสริมสร้างสุขภาพของวัยรุ่นป้องกันการเสพยาเสพติดการดูแลผู้สูงอายุ และการดูแลโรคเจ็บป่วยเรื้อรัง ได้แก่ โรคเบาหวานความดันโลหิตสูง โรคหลอดเลือดสมอง เป็นต้นสวัสดิ์ มาพาก ปชส.ทม.พช./รายงาน
สมเกียรติ งามนิล ปชส.ทม.พช./ถ่ายภาพ รวมรูปภาพทั้งหมด