วันที่ 26 / มิ.ย. / 2562

ธอส.สร้าง/ซ่อม ที่อยู่อาศัยเพื่อผู้ด้อยโอกาสและผู้ยากไร้

เมื่อเวลา 14.00 น. วันที่ 27 กันยายน 2561 ดร.เสกสรร นิยมเพ็ง นายกเทศมนตรีเมืองเพชรบูรณ์ ร่วมส่งมอบบ้าน ในโครงการ “ธอส.สร้าง/ซ่อม ที่อยู่อาศัยเพื่อผู้ด้อยโอกาสและผู้ยากไร้” จำนวน 2 ราย ๆ ละ 50,000 บาท ได้แก่ นางเต็มเมือง เมืองนาค อายุ 82 ปี อาศัยอยู่บ้านเลขที่ 71/2 ถ.สว่างพัฒนา ต.เมือง อ.เมืองเพชรบูรณ์ จ.เพชรบูรณ์ และ นางสมใจ ยอดยิ่ง อายุ 74 ปี อาศัยอยู่บ้านเลขที่ 81 ถ.สนามชัย ต.ในเมือง อ.เมืองเพชรบูรณ์ จ.เพชรบูรณ์ สนับสนุนงบประมาณเพื่อช่วยเหลือซ่อมแซมบ้านและมอบเครื่ืองอุปโภค-บริโภค โดย ธนาคารอาคารสงเคราะห์ สาขาเพชรบูรณ์ พร้อมกันนี้ยังมี ผู้จัดการธนาคารอาคารสงเคราะห์ ประธานสภาเทศบาลเมืองเพชรบูรณ์ รองประธานสภาเทศบาลเมืองเพชรบูรณ์ สมาชิกสภาเทศบาลเมืองเพชรบูรณ์ ที่ปรึกษานายกเทศมนตรีเมืองเพชรบูรณ์ และ ประธานชุมชน ร่วมส่งมอบบ้านในครั้งนี้ด้วย
สมเกียรติ งามนิล ปชส.ทม.พช. / ถ่ายภาพ-รายงาน รวมรูปภาพทั้งหมด