วันที่ 21 / เม.ย. / 2562

นายกเทศมนตรีเมืองเพชรบูรณ์ ให้การต้อนรับคณะผู้ตรวจการสิ่งแวดล้อมโรงไฟฟ้าราชบุรี

เมื่อเวลา 14.30 น. วันที่ 6 ตุลาคม 2561 ณ หอโบราณคดีเพ็ชรบูรณ์อินทราชัย อ.เมืองเพชรบูรณ์ ดร.เสกสรร นิยมเพ็ง นายเทศมนตรีเมืองเพชรบูรณ์ ให้การต้อนรับ นายเขมชาติ สถิตตันติเวช ผู้อำนวยการฝ่ายองค์กรสัมพันธ์ บริษัท ผลิตไฟฟ้าราชบุรี จำกัด พร้อมคณะผู้ตรวจการสิ่งแวดล้อมโรงไฟฟ้าราชบุรี ในการเยี่ยมชมหอโบราณคดีเพ็ชรบูรณ์อินทราชัย ในโอกาสนี้บริษัท ผลิตไฟฟ้าราชบุรี จำกัด ยังได้มอบเงินสนับสนุนกิจกรรม ของโรงเรียน ฒ วัดพระแก้วเทศบาลเมืองเพชรบูรณ์ โดยมีนายชูชาติ จารุเดชา ประธานนักเรียน ฒ และตัวแทนร่วมรับมอบ เพื่อนำไปใช้ในกิจกรรมพัฒนาโรงเรียน ฒ ต่อไป

สวัสดิ์ มาพาก ปชส.ทม.พช./รายงาน
สมเกียรติ งามนิล ปชส.ทม.พช./ถ่ายภาพ รวมรูปภาพทั้งหมด