วันที่ 21 / เม.ย. / 2562

รับหนังสืออนุญาตให้เทศบาลเมืองเพชรบูรณ์ใช้ที่ราชพัสดุ แปลงหมายเลขทะเบียน พช.861 (บางส่วน)

เมื่อเวลา 10.00 น. วันที่ 9 พฤศจิกายน 2561 ณ สำนักงานธนารักษ์พื้นที่เพชรบูรณ์ ดร.เสกสรร นิยมเพ็ง นายกเทศมนตรีเมืองเพชรบูรณ์ พร้อมด้วย ว่าที่ร้อยตรีธนชล ศิริ เลขานุการนายกเทศมนตรีเมืองเพชรบูรณ์ เข้าพบ นายเสรี พงษ์เพียร รักษาการธนารักษ์พื้นที่เพชรบูรณ์ เพื่อรับหนังสืออนุญาตให้เทศบาลเมืองเพชรบูรณ์ใช้ที่ราชพัสดุ แปลงหมายเลขทะเบียน พช.861 (บางส่วน) ต.ในเมือง อ.เมืองเพชรบูรณ์ จ.เพชรบูรณ์ เพื่อก่อสร้างกิจการสาธารณูปโภค ถนนคอนกรีต เนื้อที่ประมาณ 8-1-16 ไร่ บริเวณชุมชนสหกรณ์เคหสถานเพชรบูรณ์ ต่อไป

สมเกียรติ งามนิล ปชส.ทม.พช. / ถ่ายภาพ-รายงาน รวมรูปภาพทั้งหมด