วันที่ 26 / มิ.ย. / 2562

รับมอบจักรยาน จำนวน 4 คัน จากตัวแทนชมรม ANY HEADS MC PHETCHABUN

เมื่อเวลา 14.25 น. วันที่ 8 มกราคม 2562 ณ สำนักงานเทศบาลเมืองเพชรบูรณ์ ดร.เสกสรร นิยมเพ็ง นายกเทศมนตรีเมืองเพชรบูรณ์ รับมอบจักรยาน จำนวน 4 คัน จากตัวแทนชมรม ANY HEADS MC PHETCHABUN เพื่อนำไปแจกในกิจกรรมวันเด็กแห่งชาติ ประจำปี 2562 ที่เทศบาลเมืองเพชรบูรณ์ จะจัดขึ้นในวันเสาร์ที่ 12 มกราคม 2562 ที่สวนสาธารณะเพชบุระ

สมเกียรติ งามนิล ปชส.ทม.พช. / ถ่ายภาพ-รายงาน รวมรูปภาพทั้งหมด