วันที่ 26 / มิ.ย. / 2562

นายกเทศมนตรีเมืองเพชรบูรณ์ เปิดงานประจำปีปิดทองรูปหล่อหลวงพ่อแก้ว

   เมื่อเวลา 18.45 น. วันที่ 8 มกราคม 2562 ดร.เสกสรร นิยมเพ็ง นายกเทศมนตรีเมืองเพชรบูรณ์ เป็นประธานเปิดงานปิดทองพระรูปหล่อหลวงพ่อแก้ว หลวงพ่ออุทัย และทอดผ้าป่าสามัคคี ประจำปี 2562 ณ วัดช้างเผือก ต.ในเมือง อ.เมือง จ.เพชรบูรณ์ โดยจัดขึ้น
   ระหว่างวันที่ 8 - 10 มกราคม 2562 โดยมีสมาชิกสภาเทศบาลและประชาชนพุทธศาสนิกชน ร่วมพิธี งานประจำปีปิดทองพระรูปหล่อหลวงพ่อแก้ว-หลวงพ่ออุทัย และทอดผ้าป่าสามัคคีวัดช้างเผือก มีวัตถุประสงค์เพื่อให้พี่น้องประชาชนและผู้มีจิตศรัทธาร่วมปิดทองและทอดผ้าป่า สามัคคี เป็นพุทธบูชา ธรรมบูชา และพระพุทธศาสนา ตลอดจนเป็นการอนุรักษ์วัฒนธรรม ขนบธรรมเนียมประเพณีไว้ เพื่อให้ชนรุ่นได้ยึดถือปฏิบัติ ที่สำคัญเป็นการสมทบทุนในการก่อสร้างกำแพงหลังวัดช้างเผือก นอกจากนี้ยังมีกิจกรรมมหรสพทุกค่ำคืน จึงขอเชิญชวนพุทธศาสนิกชนได้ร่วมทำบุญงานประจำปีวัดช้างเผือกในวันที่กำหนด
สวัสดิ์ มาพาก ปชส.ทม.พช./รายงาน
สมเกียรติ งามนิล ปชส.ทม.พช. / ถ่ายภาพ
ธวัชชัย อินทรศร ปชส.ทม.พช. / ถ่ายภาพ รวมรูปภาพทั้งหมด