วันที่ 26 / มิ.ย. / 2562

เทศบาลเมืองเพชรบูรณ์ เปิดหอนิทรรศการและจัดเก็บเรือยาวจังหวัดเพชรบูรณ์

    เมื่อเวลา 10.00 น. วันที่ 11 มกราคม 2562 ณ หอนิทรรศการและจัดเก็บเรือยาวจังหวัดเพชรบูรณ์ หนองนารี อำเภอเมืองเพชรบูรณ์ ดร.เสกสรร นิยมเพ็ง นายกเทศมนตรีเมืองเพชรบูรณ์ เป็นประธานในพิธีบวงสรวงแม่ย่านาง และเปิดหอนิทรรศการและจัดเก็บเรือยาวจังหวัดเพชรบูรณ์ โดยมี ดร.วิศัลย์ โฆษิตานนท์ ประธานสภาวัฒนธรรมจังหวัดเพชรบูรณ์  นำชมพร้อมบรรยาย มีนายอร่าม มีเดช ประธานสภาเทศบาลเมืองเพชรบูรณ์ คณะผู้บริหาร สมาชิกสภา ผู้นำชุมชน ผู้นำท้องถิ่นท้องที่ ต.สะเดียง ทีมเรือและประชาชนร่วมงาน
     หอนิทรรศการและจัดเก็บเรือยาวจังหวัดเพชรบูรณ์ แห่งนี้ จึงสร้างขึ้นมาไว้ที่หนองนารี เพื่อมีวัตถุประสงค์ ที่จะรวบรวม เก็บรักษาและบันทึกประวัติเรื่องราวของเรือยาวต่าง ๆ ที่มีความสำคัญและมีคุณค่า ที่มีอยู่ในจังหวัดเพชรบูรณ์ เพื่อมิให้ถูกลืมเลือนและสูญสลายไปตามกาลเวลา อีกทั้งยังเป็นแหล่งเรียนรู้สำหรับเยาวชนได้ศึกษารากเหง้าประเพณีความเชื่อในอดีต และยังสามารถเป็นแหล่งท่องเที่ยวทางวัฒนธรรมได้อีกด้วย
     โดยแบ่งเป็น 3 ส่วน คือ ส่วนนิทรรศการ ประวัติสนามการแข่งเรือในจังหวัดเพชรบูรณ์ ประเภทของไม้พายเรือ ประวัติเรือยาว โขนหัวเรืออัญเชิญพระพุทธมหาธรรมราชาไปประกอบพิธีอุ้มพระดำน้ำ เช่น หัวเรือกาญจนาคา กุญชรวารี เหมวาริน ส่วนที่ 2 คือเรือยาวสมัยก่อน  ที่ขุดจากขอนไม้ตะเคียนทั้งต้น ซึ่งไม่ได้นำมาแข่งในสนามแล้วเนื่องจากน้ำหนักมาก  ทำให้การพายแข่งขันจึงไม่อาจสู้กับเรือรุ่นใหม่ๆ ที่ใช้ไม้เป็นชิ้นๆ ประกอบขึ้นมาได้  และส่วนที่ 3 คือโรงเก็บเรือที่ใช้ในการแข่งขันพายเรือในสนามต่างๆ ทั้งนี้สำหรับท่านที่สนใจ  เข้าชมสามารถติดต่อได้ที่ อุทยานวิทยาศาสตร์หนองนารี ได้ทุกวัน โทร 056-725558      ดร.วิศัลย์ โฆษิตานนท์ ประธานสภาวัฒนธรรมจังหวัดเพชรบูรณ์กล่าวต่อว่า  จังหวัดเพชรบูรณ์ มีประเพณีการแข่งเรือยาว ถึง 5 สนามด้วยกัน นั่นคือ 1. การแข่งเรือทวนน้ำวัดไตรภูมิ 2. การแข่งเรือคลองไม้แดง ดงมูลเหล็ก 3. การแข่งเรือลาพรรษา ลำน้ำพุง วัดทุ่งธงไชย หล่มเก่า 4. การแข่งเรือวันลอยกระทง บึงสามพัน 5. การแข่งเรือน้ำนิ่ง ที่หนองนารี  ประเพณีการแข่งเรือยาว เป็นประเพณีโบราณดั้งเดิมที่แฝงไปด้วยภูมิปัญญา ในการสร้างความรักความสามัคคีให้เกิดขึ้นในชุมชน ผู้ใหญ่ผู้ชายก็ช่วยกันซ่อมเรือแต่งเรือ ผู้ใหญ่ผู้หญิงก็ดูแลทำอาหารเลี้ยงดูทีมฝีพาย ผู้ชายวัยรุ่นก็พากันเป็นฝีพายซ้อมเรือ ลงแข่งเรือ   ส่วนผู้หญิงวัยรุ่นก็เป็นกองเชียร์ เด็ก ๆ ก็ได้เห็นได้ร่วมกิจกรรมอันจะเป็นแรงบันดาลใจต่อไปในอนาคต จึงนับว่า เรือยาวประจำชุมชนหมู่บ้าน สามารถทำให้เกิดการมีปฏิสัมพันธ์ของผู้คน มีจุดรวมใจเป็นน้ำหนึ่งใจเดียวกัน อันจะก่อให้เกิดความรักความสามัคคีได้เป็นอย่างดี 
      เรือยาวสมัยก่อน จะขุดจากขอนไม้ทั้งต้น เช่น ไม้ตะเคียน จึงมีความเชื่อเรื่องแม่ย่านางประจำเรือแต่ละลำที่มีความชอบไม่เหมือนกัน ซึ่งทีมงานดูแลเรือจะต้องทำให้ถูกต้อง เป็นที่น่าเสียดายที่ ในเวลาต่อมา การใช้เรือยาวที่ขุดจากขอนไม้ทั้งต้นนั้น เวลาใช้ลงแข่งขัน จะมีน้ำหนักมาก ทำให้การพายแข่งขันจึงไม่อาจสู้กับเรือรุ่นใหม่ ๆ ที่ใช้ไม้เป็นชิ้น ๆ ประกอบขึ้นมาได้ เรือขุดจึงเริ่มเสื่อมความนิยมไป หอนิทรรศการและจัดเก็บเรือยาว จังหวัดเพชรบูรณ์ แห่งนี้ จึงสร้างขึ้นมาไว้ที่หนองนารี เพื่อมีวัตถุประสงค์ ที่จะรวบรวม เก็บรักษาและบันทึกประวัติเรื่องราวของเรือยาวต่าง ๆ ที่มีความสำคัญและมีคุณค่า ที่มีอยู่ในจังหวัดเพชรบูรณ์ เพื่อมิให้ถูกลืมเลือนและสูญสลายไปตามกาลเวลา อีกทั้งยังเป็นแหล่งเรียนรู้สำหรับเยาวชนได้ศึกษารากเหง้าประเพณีความเชื่อในอดีตของเรา และยังสามารถเป็นแหล่งท่องเที่ยวทางวัฒนธรรมได้อีกด้วย                               
สวัสดิ์ มาพาก ปชส.ทม.พช. / รายงาน
สมเกียรติ งามนิล ปชส.ทม.พช. / ถ่ายภาพ
ธวัชชัย อินทรศร ปชส.ทม.พช./ถ่ายภาพ รวมรูปภาพทั้งหมด