วันที่ 24 / ส.ค. / 2562

เทศบาลเมืองเพชรบูรณ์ ประชุมคณะกรรมการกองทุนหลักประกันสุขภาพ ครั้ง 2

เมื่อเวลา 10.00 น. วันที่ 29 มกราคม 2562 ณ ห้องหัวหน้าส่วนราชการเทศบาล เมืองเพชรบูรณ์ ดร.เสกสรร นิยมเพ็ง นายกเทศมนตรีเมืองเพชรบูรณ์ เป็นประธานการประชุมคณะกรรมการกองทุนหลักประกันสุขภาพ ครั้งที่ 2/2562 โดยมีคณะกรรมการกองทุนร่วมประชุม ทั้งนี้มีการรายงานรายรับรายจ่ายประจำเดือนพฤศจิกายน-ธันวาคม 2561 รายจ่ายประจำไตรมาสที่ 1 (ตุลาคม-ธันวาคม) บัญชีระบบประกันสุขภาพ และบัญชีกองทุนหลักประกันสุขภาพเทศบาลเมืองเพชรบูรณ์ เพื่อการดูแลผู้สูงอายุที่มีภาวะพึ่งพิง และอนุมัติโครงการที่ขอรับการสนับสนุนจากกองทุน โครงการกิจกรรมพายเรือหัวใบ้-ท้ายบอด โครงการเดินวิ่ง เพื่อสุขภาพ Run To Night Phetchabun และโครงการอบรมสถานบริการแต่งผม เสริมสวยด้านสุขาภิบาล เพื่อให้เป็นกิจกรรมที่สร้างความสัมพันธ์และสร้างความสามัคคีให้แก่ประชาชนในพื้นที่ และเป็นการส่งเสริมสุขภาพกายและสุขภาพจิตที่ดีให้ประชาชนในเขตเทศบาลเมืองเพชรบูรณ์ ต่อไป
สวัสดิ์ มาพาก ปชส.ทม.พช./รายงาน
ธวัชชัย อินทรศร ปชส.ทม.พช./ ถ่ายภาพ รวมรูปภาพทั้งหมด