วันที่ 23 / ส.ค. / 2562

นายกเทศมนตรีเมืองเพชรบูรณ์ ร่วมต้อนรับองคมนตรี

    เมื่อเวลา 10.00 น. วันที่ 1 กุมภาพันธ์ 2562 ณ โครงการก่อสร้างแก้มลิงห้วยใหญ่ อันเนื่องมาจากพระราชดำริ จังหวัดเพชรบูรณ์ ดร.เสกสรร นิยมเพ็ง นายกเทศมนตรีเมืองเพชรบูรณ์ ร่วมต้อนรับ นายพลากร สุวรรณรัฐ องคมนตรีพร้อมคณะ ในการเดินทางติดตาม และขับเคลื่อนโครงการอันเนื่องมาจากพระราชดำริพื้นที่ภาคเหนือ ครั้งที่ 5 / 2562 โดยมี นายสืบศักดิ์ เอี่ยมวิจารณ์ ผู้ว่าราชการจังหวัดเพชรบูรณ์ กล่าวต้อนรับ นายกฤษฎา ศรีเพิ่มพัน ผู้อำนวยการโครงการชลประทานเพชรบูรณ์ กล่าวรายงาน มี นายเชษฐา ดิษยมาลย์ ผู้อำนวยการโครงการชลประทานเพชรบูรณ์ สรุปโครงการก่อสร้างแก้มลิงห้วยใหญ่ อันเนื่องมาจากพระราชดำริ มีรองผู้ว่าราชการจังหวัด หัวหน้าส่วนราชการ ทหาร ตำรวจ และประชาชนร่วมให้การต้อนรับ

   โครงการก่อสร้างแก้มลิง ตำบลห้วยใหญ่อันเนื่องมาจากพระราชดำริ ตั้งอยู่ที่หมู่ 12 ตำบลห้วยใหญ่ อำเภอเมือง จังหวัดเพชรบูรณ์ มีความจุ 373,000 ลบ.ม. ก่อสร้างขึ้นเพื่อช่วยบรรเทาปัญหาน้ำท่วมขังและอุทกภัยในบริเวณพื้นที่ใกล้เคียง ใช้เป็นแหล่งเก็บกักน้ำสำหรับช่วยเหลือการเพาะปลูกในฤดูฝน และการเพาะปลูกพืชผักสวนครัวในฤดูแล้ง ใช้เป็นแหล่งน้ำสำหรับการอุปโภคบริโภคของราษฎร และสัตว์เลี้ยง ใช้เป็นแหล่งเพาะขยายแพร่พันธุ์สัตว์น้ำจืด สามารถช่วยเหลือราษฎร หมู่ที่ 4, 7, 8 และ 10 ตำบลห้วยใหญ่ และหมู่ที่ 14 ตำบลบ้านโคก อำเภอเมือง จังหวัดเพชรบูรณ์ ซึ่งประสบปัญหาขาดแคลน น้ำสำหรับอุปโภคบริโภค และทำการเกษตรได้เป็นอย่างดี

สวัสดิ์ มาพาก ปชส.ทม.พช. / รายงาน
สมเกียรติ งามนิล ปชส.ทม.พช. / ถ่ายภาพ รวมรูปภาพทั้งหมด