วันที่ 16 / ก.ค. / 2562

เทศบาลเมืองเพชรบูรณ์ ขอเชิญร่วมงานสมโภช 999 ปีศาลเจ้าพ่อหลักเมือง

    ดร.เสกสรร นิยมเพ็ง นายกเทศมนตรีเมืองเพชรบูรณ์ เปิดเผยว่า เทศบาลเมืองเพชรบูรณ์ ร่วมกับ สภาวัฒนธรรมเทศบาลเทศบาลเมืองเพชรบูรณ์  หอการค้าจังหวัดเพชรบูรณ์ และประชาชนชาวเมืองเพชรบูรณ์ ได้ร่วมจัดงานสมโภชศาลเจ้าพ่อหลักเมืองเพชรบูรณ์ ประจำปี 2562  ในระหว่างวันที่ 4 - 10 มีนาคม 2562 ณ บริเวณศาลเจ้าพ่อหลักเมืองเพชรบูรณ์ และบริเวณหอโบราณคดีเพ็ชรบูรณ์อินทราชัย เพื่อเป็นการเสริมดวงเมือง สร้างขวัญและกำลังใจให้กับประชาชน เสริมสร้างสังคมให้อยู่เย็นเป็นสุข แสดงถึงความยึดมั่นศรัทธา   เคารพสักการะศูนย์รวมจิตใจชาวเพชรบูรณ์ และเป็นสถานที่สำคัญคู่บ้านคู่เมืองของจังหวัดเพชรบูรณ์มาช้านาน

    ทั้งนี้มีกิจกรรมที่สำคัญๆภายในงาน เช่น  ในช่วงเช้า 09.00 น. วันจันทร์ที่ 4 มีนาคม 2562 มีพิธีบวงสรวงทางพราหมณ์  วันอังคารที่ 5 มีนาคม 2562 มีพิธีเจริญพระพุทธมนต์ วันพุธที่ 6 มีนาคม 2562 มีพิธีบวงสรวงทางจีน วันพฤหัสบดีที่ 7 มีนาคม 2562 เวลา 18.09 น. มีพิธีพุทธาภิเษก วัตถุมงคล และผ้าสไบ สำรับผู้เข้าร่วมรำสมโภช  ส่วนในวันศุกร์ที่ 8 มีนาคม 2562 เวลา 18.00 น.  มีการเสวนาหลักเมืองเพชรบูรณ์ 999 ปี และซ้อมเสมือนจริงรำสมโภช 999 ปี หลักเมืองเพชรบูรณ์ ส่วนในวันเสาร์ที่ 9 มีนาคม  2562   เวลา 18.00 น. มีพิธีรำสมโภช 999 ปี หลักเมืองเพชรบูรณ์ สำหรับการรำสมโภช 999 ปี   หลักเมืองเพชรบูรณ์ เปิดรับสมัครเพียง 999 คน เท่านั้น พร้อมรับวัตถุมงคลและผ้าสไบ  เป็นของที่ระลึก ซึ่งสามารถสอบถามข้อมูลเพิ่มเติม และลงทะเบียนสมัครได้ที่ www.nakornban.net และเทศบาลเมืองเพชรบูรณ์ โทร 056-711007 ต่อ 112 นอกจากนี้ยังมี หอการค้าแฟร์ คาราวานสินค้า ไม้ดอกไม้ประดับ เฟอร์นิเจอร์ มหกรรมอาหาร และคอนเสิร์ตทุกค่ำคืน ณ บริเวณศาลเจ้าพ่อหลักเมืองเพชรบูรณ์ หอโบราณคดีเพ็ชรบูรณ์อินทราชัย อ.เมืองเพชรบูรณ์ จังหวัดเพชรบูรณ์ จึงขอเชิญชวนทุกท่านร่วมงานเพื่อความเป็นศิริมงคล

สวัสด์ มาพาก ปชส.ทม.พช./รายงาน รวมรูปภาพทั้งหมด