วันที่ 26 / ม.ค. / 2563

พิธีบวงสรวง หลักเมืองเพชรบูรณ์ ตามแบบประเพณีจีน

เมื่อเวลา 08.00 น. วันที่ 6 มีนาคม 2562 ณ บริเวณศาลเจ้าพ่อหลักเมืองเพชรบูรณ์ ดร.เสกสรร นิยมเพ็ง นายกเทศมนตรีเมืองเพชรบูรณ์ ร่วมพิธีบวงสรวงหลักเมืองเพชรบูรณ์ 999 ปี ตามแบบประเพณีจีน โดยมีกษิต โฆษิตานนท์ ประธานที่ปรึกษาหอการค้าจังหวัดเพชรบูรณ์ เป็นประธานในพิธี พร้อมด้วยนายชญ์สุธา วิชัยธนพัฒน์ ประธานหอการค้าจังหวัดเพชรบูรณ์ สมาชิกสภาเทศบาลเมืองเพชรบูรณ์ สภาวัฒนธรรมเทศบาลเมืองเพชรบูรณ์ และประชาชนร่วมงาน สำหรับการจัดพิธีบวงสรวงตามแบบประเพณีจีน สมโภชหลักเมืองเพชรบูรณ์ ได้รับเกียรติจากพุทธศีลธรรมสมาคมผู้เสียสละเพชรบูรณ์ เป็นคณะผู้ประกอบพิธี จัดเตรียมเครื่องเซ่นไหว้ ตามประเพณีจีน และจัดให้มีการแสดงสิงโตและเชิดมังกร เพื่อฉลองสมโภชถวายเจ้าพ่อหลักเมืองเพชรบูรณ์ เพื่อเป็นสิริมงคล แก่ผู้เข้าร่วมพิธีและชาวจังหวัดเพชรบูรณ์ ในการนี้ทางสามาคม จะได้อ่าน กีบุ้ง หรือบทกลอน ซึ่งองค์ลี้ไทแปะ หรือที่รู้จักกันในนาม องค์หลี่ไป๋ ได้ลิขิตกลอน อันเป็นมงคลถวายเจ้าพ่อหลังเมืองเพชรบูรณ์ และลูกหลานชาวจังหวัดเพชรบูรณ์ อีกด้วย
สวัสดิ์ มาพาก ปชส.ทม.พช. / รายงาน
สมเกียรติ งามนิล ปชส.ทม.พช. / ถ่ายภาพ
กุลธร เจริญพุฒ ปชส.ทม.พช. / ถ่ายภาพ รวมรูปภาพทั้งหมด