วันที่ 26 / ม.ค. / 2563

โครงการอบรมทักษะชั้นสูงสำหรับผู้ประกอบการอาชีพเสริมสวย ครั้งที่ 4

    เมื่อเวลา 09.40 น. วันที่ 6 มีนาคม 2562 ที่ห้องประชุมวิทยาลัยสารพัดช่างเพชรบูรณ์ ดร.เสกสรร นิยมเพ็ง นายกเทศมนตรีเมืองเพชรบูรณ์ เป็นประธานเปิดการโครงการอบรมทักษะชั้นสูงสำหรับผู้ประกอบการอาชีพเสริมสวย ครั้งที่ 4 มี นายบารมี อดิศัยเจริญผล ประธานชมรมเสริมสวยนครบาลเพชรบูรณ์ กล่าวรายงาน พร้อมกันนี้ยังมี นางการเกตุ สังเกตุดี สมาชิกสภาเทศบาลเมืองเพชรบูรณ์ และ นางบุปผา ขุนทอง ที่ปรึกษานายกเทศมนตรีเมืองเพชรบูรณ์ ร่วมพิธีเปิดในครั้งนี้ด้วย สำหรับโครงการอบรมทักษะชั้นสูงสำหรับผู้ประกอบการอาชีพเสริมสวย จัดขึ้นต่อเนื่องเป็นครั้งที่ 4 ในครั้งนี้เป็นการจัดร่วมกันระหว่าง ชมรมเสริมสวยนครบาลเพชรบูรณ์ และ วิทยาลัยสารพัดช่างเพชรบูรณ์ จัดขึ้นเพื่อให้ช่างเสริมสวยในจังหวัดเพชรบูรณ์มีมาตรฐานในการประกอบอาชีพและพัฒนาตัวเองอยู่เสมอ ให้สร้างความพึงพอใจให้กับผู้ที่มาใช้บริการ และ เพื่อเป็นการเรียนรู้เทคโนโลยีใหม่ๆ เพิ่มอาชีพและหารายได้ให้กับช่างเสริมสวย


ธวัชชัย อินทรศร ปชส.ทม.พช./ ถ่ายภาพ

สมเกียรติ งามนิล ปชส.ทม.พช. / ถ่ายภาพ-รายงาน รวมรูปภาพทั้งหมด