วันที่ 26 / มิ.ย. / 2562

เทศบาลเมืองเพชรบูรณ์ จัดงานวันอนุรักษ์มรดกไทย ประจำปี 2562

    เมื่อเวลา 18.00 น. วันที่ 3 เมษายน 2562 ณ สวนสาธารณะเพชบุระ อำเภอเมืองเพชรบูรณ์ ดร.เสกสรร นิยมเพ็ง นายกเทศมนตรีเมืองเพชรบูรณ์ กล่าวต้อนรับ การจัดงานวันอนุรักษ์มรดกไทย เฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี เนื่องในโอกาสวันคล้ายวันพระราชสมภพ 2 เมษายน ภายใต้แนวคิด “นุ่งโจง ห่มสไบ ชื่อใจวัฒนธรรมพื้นบ้าน นครบาลเพชรบูรณ์” โดยนายสืบศักดิ์ เอี่ยมวิจารณ์ ผู้ว่าราชการจังหวัดเพชรบูรณ์เป็นประธานพิธีเปิดงาน มีนายบรรทูล อิ่มสุขศรี วัฒนธรรมจังหวัดเพชรบูรณ์ กล่าวรายงาน หัวหน้าราชการจังหวัดเพชรบูรณ์ สมาชิกสภาเทศบาล ประชาชนร่วมงานเป็นจำนวนมาก
    เทศบาลเมืองเพชรบูรณ์ ร่วมกับ สภาวัฒนธรรมเทศบาลเมืองเพชรบูรณ์ และสำนักงานวัฒนธรรมจังหวัดเพชรบูรณ์ กำหนดจัดงานวันอนุรักษ์มรดกไทย เนื่องในโอกาสคล้ายวันพระราชสมภพ สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี ทั้งนี้เพื่อเป็นการเทิดพระเกียรติ และสำนึกในพระมหากรุณาธิคุณ ของพระองค์ท่าน ที่ทรงประกอบพระราช กรณียกิจทางด้านการอนุรักษ์ และสืบสานมรดกทางศิลปวัฒนธรรมชองชาติ ตลอดมา และเพื่อรณรงค์ให้ประชาชนได้ตระหนักถึงความสำคัญ และเห็นคุณค่ามรดกทางศิลปวัฒนธรรมของชาติ
    มีกิจกรรมที่น่าสนใจในงาน ประกอบด้วย การออกร้านอาหารพื้นบ้าน ,การสาธิตงานหัตถกรรมพื้นบ้าน ,การบรรเลงดนตรีพื้นบ้าน “ ตุ๊บเก่ง“, ประกวดแต่งกายอนุรักษ์ไทย“นุ่งโจม ห่มสไบ “, การประกวดร้านอาหารพื้นบ้าน ,การละเล่นพื้นบ้าน โดยนักเรียนโรงเรียน ฒ วัดพระแก้ว ,การขับร้องเพลงพระราชนิพนธ์ “ ส้มตำ ” พร้อมลีลาประกอบเพลง, การแสดงบาสโลบ โดย กลุ่มพัฒนาสตรีเทศบาลเมืองเพชรบูรณ์ ,การประชันกลองยาว คณะลูกเจ้าพ่อหลักเมือง ,นิทรรศการพระราชประวัติ และพระราชกรณียกิจ สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี ,การสาธิตและการแสดงภูมิปัญญาท้องถิ่น อาทิ การแกะสลักผัก ผลไม้/ การทำดอกไม้จันทน์จากล็อตตารี่/ ผลิตภัณฑ์เครื่องแต่งกาย ของใช้ ของที่ระลึก จากผ้า /การสาธิตการทำขนมโบราณ ,อาหารพื้นบ้าน


สวัสดิ์ มาพาก ปชส.ทม.พช./รายงาน
กุลธร เจริญพุฒ ปชส.ทม.พช./ถ่ายรูป
ธวัชชัย อินทรศร ปชส.ทม.พช./ถ่ายรูป รวมรูปภาพทั้งหมด