วันที่ 26 / มิ.ย. / 2562

เทศบาลเมืองเพชรบูรณ์ ขอเชิญเที่ยวงานสงกรานต์ แต่งกายไทย พูดคำโบราณ เล่นสงกรานต์เพชรบูรณ์

     นายกเทศมนตรีเมืองเพชรบูรณ์ กล่าวว่า การจัดงานสงกรานต์ ในปีนี้  เทศบาลเมืองเพชรบูรณ์ ได้กำหนดจัดงาน ภายใต้แนวคิด “แต่งกายไทย พูดคำโบราณ เล่นสงกรานต์เพชรบูรณ์” โดยในวันที่ 13 เมษายน 2562 ได้กำหนดจัดพิธีทำบุญตักบาตร พระสงฆ์จำนวน 79 รูป ในเวลา 07.00 น.เป็นต้นไป บริเวณหอโบราณคดีเพ็ชรบูรณ์อินทราชัย  โดยมีผู้ว่าราชการจังหวัดเพชรบูรณ์ เป็นประธาน และมีพระศรีพัชโรดม เจ้าคณะจังหวัดเพชรบูรณ์ เป็นประธานสงฆ์ กล่าวสัมโมทนียกถา และอัญเชิญพระพุทธมหาธรรมราชา หลวงพ่อเพชรมีชัย   หลวงพ่องาม มาประดิษฐานเป็นการชั่วคราว เพื่อให้ประชาชนชาวเพชรบูรณ์ ได้ร่วมสรงน้ำเป็น   สิริมงคลกับตนเองและครอบครัว นอกจากนี้ยังได้จัดเตรียมการละเล่นพื้นบ้าน การประกวดเทพีสงกรานต์ การแข่งขันพ่ายเรือหัวใบท้ายบอด จึงอยากขอเชิญชวนประชาชนไปร่วมงาน โดยการ  แต่งกายไทย เพื่อสร้างบรรยากาศสงกรานต์แบบย้อยยุค ภายใต้แนวคิด “แต่งกายไทย พูดคำโบราณ เล่นสงกรานต์เพชรบูรณ์” เพื่อส่งเสริมการสืบสานศิลปวัฒนธรรมและประเพณีที่ดีงามของท้องถิ่นและของไทย ปลูกฝังความกตัญญูกตเวทีต่อผู้มีพระคุณ สร้างความสามัคคี สนุกสนานรื่นเริงร่วมกันและเพื่อทำนุบำรุงพระศาสนา ต่อไป
    นอกจากนี้ นายกเทศมนตรีเมืองเพชรบูรณ์ จะได้นำคณะผู้บริหาร สมาชิกสภา หัวหน้าส่วนราชการเทศบาล รดน้ำขอพรผู้สูงอายุและทอดผ้าป่าวัดต่างๆในเขตตัวเมืองเพชรบูรณ์ โดยเริ่มจากวันที่ 13 เม.ย. เวลา 11.00 น. วัดไตรภูมิ เวลา 13.00 น. วัดโพธิ์เย็นเวลา 14.00 น. วัดภูเขาดิน วันที่ 14 เม.ย. เวลา 08.00 น. งานวันลูกกตัญญู ณ วัดมหาธาตุ พระอารามหลวงเวลา 09.00 น. วัดประตูดาว เวลา 16.00 ณ ชุมชน 15 ไทรงามพัฒนา (ที่ทำการศูนย์สงเคราะห์ราษฎร) ส่วนวันที่ 15  เม.ย. เวลา 13.00 น. วัดพระแก้ว เวลา 15.00 น. วัดช้างเผือก เวลา 16.00 น. ณ วัดทุ่งสะเดียง และในวันที่ 13 เม.ย. เวลา 16.00 น.  ขอเชิญประชาชนร่วมรดน้ำขอพร นายกเทศมนตรีเมืองเพชรบูรณ์ สมาชิกสภา ณ โรงเรียนวัชรชัย  ฝั่งมัธยมศึกษา
    อย่างไรก็ตามในส่วนของการจัดกิจกรรมเล่นน้ำสงกรานต์ ที่ถนนบูรกรรมโกวิท ระหว่างวันที่ 13 – 15 เมษายนนี้ เทศบาลมีการประดับธง เพิ่มเติมสีสัน จนสุดเขตเทศบาล และถนนอีกหลายสายในตัวเมืองเพชรบูรณ์ และขอความร่วมมือเล่นน้ำอย่างประหยัด ภายใต้แนวคิด  ของกระทรวงวัฒนธรรม โดยกรมส่งเสริมวัฒนธรรม"สงกรานต์วิถีไทย ใช้น้ำคุ้มค่า  ชีวาปลอดภัย”


สวัสดิ์ มาพาก ปชส.ทม.พช./รายงาน