วันที่ 26 / มิ.ย. / 2562

นายกเทศมนตรีเมืองเพชรบูรณ์ ร่วมประชุมตำรวจ ดูแลความสะดวกเล่นน้ำสงกรานต์ ถนนข้าวโพด

   เมื่อเวลา 16.00 น. วันที่ 9 เมษายน 2562 ณ ห้องประชุมชั้น 2 สถานีตำรวจภูธร เมืองเพชรบูรณ์ ดร.เสกสรร นิยมเพ็ง นายกเทศมนตรีเมืองเพชรบูรณ์ ร่วมประชุมการอำนวยความสะดวกและความปลอดภัยให้กับประชาชน ในช่วงเทศกาลสงกรานต์บริเวณถนนเล่นน้ำสงกรานต์บูรกรรมโกวิท (ถนนข้าวโพด) ประจำปี 2562 ระหว่างวันที่ 13-15 เมษายน 2562   โดยมี พ.ต.อ.ฐเดช กล่อมเกลี้ยง รอง ผบก.ภ.จว.พช เป็นประธานการประชุม พร้อมด้วย   นายประทิน นาคสำราญ นายกองค์การบริหารส่วนตำบลสะเดียง และเจ้าหน้าที่ตำรวจร่วมประชุม

   ในที่ประชุมได้กำหนดเจ้าหน้าที่ตำรวจ ทหาร และฝ่ายปกครอง จำนวน 109 นาย  ประจำจุดรักษาความสงบเรียบร้อยจุดเล่นน้ำสงกรานต์ ถนนข้าวโพด และบริเวณรอบเมืองเพชรบูรณ์ ในระหว่างวันที่ 13 - 15 เมษายน 2562 ทั้งหมดจำนวน 14 จุด ประด้วย 1.บริเวณสี่แยกสำนักงานยาสูบ 2.สี่แยกห้องสมุดเฉลิมราชกุมารีถึงสวนสาธารณะเพชบุระ 3.แยกโรงสีไฟไหม้ 4.หน้าวัดช้างเผือก 5.แยกโพธิ์ล้ม 6.แยกเซเว่น 7-11 สะเดียง 7.แยกหมอกาว 8.จุดตรวจบ้านไร้ 9.แยกหมู่บ้านเพชรอุไร 10.แยกบายพาสป่าแดง 11.อ่างเก็บน้ำป่าแดง 12.อ่างเก็บน้ำป่าเลา 13.บริเวณขนส่งเพชรประเสริฐ และ 14.บริเวณสถานีขนส่งสระกลางเมือง นอกจากนี้ยังได้กำหนดกองอำนวยการร่วมทหาร ตำรวจ และเจ้าหน้าที่ฝ่ายปกครอง 3 จุด 1.บริเวณสี่แยกไร่ยาสูบ 2.บริเวณวัดช้างเผือก 3.บริเวณสี่แยกโพธิ์ล้ม  ทั้งนี้ถ้าเกิดเหตุด่วนเหตุร้ายหรือมีผู้ป่วยฉุกเฉิน สามารถติดต่อขอความช่วยเหลือได้ทันที
   
   นอกจากนี้ยังได้ร่วมกำหนดข้อปฏิบัติการเล่นน้ำสงกรานต์ ถนนเล่นน้ำสงกรานต์ (ถนนข้าวโพด) ภายใต้แนวคิด “สงกรานต์วิถีไทย ใช้น้ำคุ้มค่า ชีวาปลอดภัย” 1.เปิดให้เข้าเล่นน้ำถนนข้าวโพด ถึง เวลา 20.00 น.  2.เล่นน้ำ / เปิดเพลง เวลา 08.00 น. - 20.00 น. 3.เดินรถทางเดียว เวลา 16.00 - 20.00 น. ตั้งแต่สี่แยกยาสูบ – สี่แยกโพธิ์ล้ม  4.ไม่ควรจอดรถแช่ ลดปัญหาการจราจรติดขัด 5.ห้ามพกพาอาวุธ 6.ห้ามก่อเหตุทะเลาะวิวาท 7.ห้ามขายเครื่องดื่มแอลกอฮอล์ให้แก่บุคคลที่อายุต่ำกว่า 20 ปี และบุคคลที่มีอาการมึนเมาจนครองสติไม่ได้ และ 8.เล่นน้ำด้วยความสุภาพ แต่งกายด้วยความเหมาะสม ทั้งนี้เพื่อการอำนวยความสะดวกและความปลอดภัยให้กับประชาชน  สืบสานงานประเพณีสงกรานต์ ในช่วงเทศกาลสงกรานต์ ระหว่างวันที่ 13-15 เมษายน 2562 นี้สวัสดิ์ มาพาก ปชส.ทม.พช./รายงาน
สมเกียรติ งามนิล ปชส.ทม.พช. / ถ่ายภาพ