วันที่ 26 / มิ.ย. / 2562

นายกเทศมนตรีเมืองเพชรบูรณ์ ร่วมพิธีเวียนเทียนสมโภชน้ำอภิเษก

    เมื่อเวลา 09.00 น. วันที่ 9 เมษายน 2562 ณ วัดมหาธาตุ พระอารามหลวง ดร.เสกสรร นิยมเพ็ง นายกเทศมนตรีเมืองเพชรบูรณ์ นำคณะสมาชิกสภา หัวหน้าส่วนราชการและข้าราชการ ร่วมพิธีสมโภชน้ำอภิเษก  ในพระราชพิธีบรมราชาภิเษก  โดยมีผู้ว่าราชการจังหวัดเพชรบูรณ์ เป็นประธานในพิธี พร้อมด้วยหัวหน้าส่วนราชการ ข้าราชการ กำนัน ผู้ใหญ่บ้าน ประชาชนจิตอาสา ร่วมพิธีเป็นจำนวนมาก

    เมื่อวันที่ 6 เมษายน 2562 จังหวัดเพชรบูรณ์ ได้ประกอบพิธีพลีกรรมจากแหล่งน้ำศักดิ์สิทธิ์ สระแก้วและสระขวัญ บริเวณอุทยานประวัติศาสตร์ศรีเทพ และแห่อัญเชิญมาเก็บไว้ ณ พระอุโบสถวัดมหาธาตุพระอารามหลวง เพื่อประกอบพิธีทำน้ำอภิเษก เมื่อวันที่ 8 เมษายน 2562 ส่วนในวันนี้ 9 เมษายน 2562 ได้มีพิธีเวียนเทียนสมโภชน้ำอภิเษก เพื่อตักน้ำอภิเษก จากขันน้ำสาคร ใส่คนโท และตั้งพิธีบายศรีเวียนเทียนสมโภชน้ำอภิเษก จากนั้นผู้ว่าราชการจังหวัดเพชรบูรณ์จะได้เชิญ คนโทน้ำอภิเษก ของจังหวัดเดินทางส่งมอบมาเก็บรักษาไว้ที่ กระทรวงมหาดไทย และอัญเชิญคนโทน้ำอภิเษกจากทั่วประเทศจำนวน 86 ใบ เข้าสู่พิธีเสกน้ำอภิเษกรวม ณ วัดสุทัศนเทพวราราม เพื่อใช้ประกอบพระราชพิธีบรมราชาภิเษกในวันที่ 4 พฤษภาคม 2562  ฤกษ์เวลา 10.09 – 12.00 น. ต่อไป

   นายกเทศมนตรีเมืองเพชรบูรณ์ กล่าวต่อว่า เนื่องจากเป็นพระราชพิธีที่สำคัญทางจังหวัดเพชรบูรณ์ ได้มอบหมายให้เทศบาลเมืองเพชรบูรณ์ บริการจัดการเรื่องสถานที่ ณ วัดมหาธาตุทั้งหมด บริการรถรับส่งตลอดงานทั้ง 3 วัน ดูแลเรื่องอาหาร รถบุษบกอัญเชิญน้ำจากศรีเทพมา  ที่วัดมหาธาตุ และสนับสนุนบุคลาการในหลายส่วนร่วมงานในครั้งที่ เพื่อถวายเป็นพระราชกุศลในพิธีมหามงคลยิ่ง
สวัสดิ์ มาพาก ปชส.ทม.พช./รายงาน
ธวัชชัย อินทรศร ปชส.ทม.พช./ถ่ายภาพ
สมเกียรติ งามนิล ปชส.ทม.พช./ถ่ายภาพ
คงศักดิ์ นงคะวาส /ถ่ายภาพ รวมรูปภาพทั้งหมด