วันที่ 26 / มิ.ย. / 2562

นายกเทศมนตรีเมืองเพชรบูรณ์ มอบเงินช่วยเหลือผู้ประสบเหตุวาตภัย

   เมื่อเวลา 10.00 น. วันที่ 11 เมษายน 2562 ณ เทศบาลเมืองเพชรบูรณ์ ดร.เสกสรร นิยมเพ็ง นายกเทศมนตรีเมืองเพชรบูรณ์ มอบเงินช่วยเหลือผู้ประสบเหตุวาตภัย เมื่อเหตุการณ์วันที่ 18 มีนาคม 2562 เวลา18.00 น.ที่ผ่านมา ซึ่งทำให้บ้านพักอาศัย และทรัพย์สินของประชาชนในเขตเทศบาล ได้รับความเสียหาย และเมื่อวันที่ 28 มีนาคม 2562 ได้ประชุมคณะกรรมการช่วยเหลือประชาชนเทศบาลเมืองเพชรบูรณ์ ร่วมพิจารณาประมาณราคาซ่อมแซม ตามระเบียบทางราชการเป็นที่เรียบร้อยแล้วนั้น
   วันนี้จึงได้กำหนดมอบเงินเหลือผู้ประสบเหตุวาตภัย จำนวน 13 หลังคาเรือน ประกอบด้วย บ้านพักอาศัยของ นางบุปผา ขุนทอง,นางสุวรรณา แข็งธัญญากรรม,นางสาวสมปอง ระตะเจริญ,นางสุรินทร์ โมหวาน,นายบุญชู สายสุดใจ,นายประชา สายสุดใจ,นางจิตรา ภู่มรินทร์,นางบุณฑริกา สืบหล้า,นางบังอร ทุมประดิษฐ,นางศศิธร ใจเอี่ยม,นายวิโรจน์ โคศุภ และร.อ.เฉลิมศักดิ์ บุญส่งศรี
   นายกเทศมนตรีเมืองเพชรบูรณ์ กล่าวต่อว่า ในช่วงฤดูการณ์หน้าร้อนมักจะเกิดพายุฤดูร้อนและส่งผลกระทบให้กับประชาชน จึงขอให้ประชาชนติดตามข่าวสารจากกรมอุตุนิยมวิทยา และให้หลีกเลี่ยงการอยู่ในที่โล่งแจ้ง ใต้ต้นไม้ใหญ่ ป้ายโฆษณาที่ไม่แข็งแรง ในขณะที่เกิดฝนฟ้าคะนองและลมกระโชกแรง ทั้งนี้ในเขตเทศบาลเมืองเพชรบูรณ์ สามารถขอความช่วยเหลือได้ตลอด 24 ชม. ที่สายตรง นายกเสกสรร 085-2220333 หรือ ฝ่ายป้องกันและบรรเทาสาธารณะภัย 056-711013 และโทรด่วน 199

สวัสดิ์ มาพาก ปชส.ทม.พช. / รายงาน
สมเกียรติ งามนิล ปชส.ทม.พช. / ถ่ายภาพ  รวมรูปภาพทั้งหมด