วันที่ 26 / มิ.ย. / 2562

พิธี ปล่อยแถวระดมกวาดล้างอาชญากรรม และยาเสพติดในช่วงเทศกาลสงกรานต์

   เมื่อเวลา 14.00 น.วันที่ 11 เมษายน 2562 ณ บริเวณหน้าตำรวจภูธรจังหวัดเพชรบูรณ์ อำเภอเมืองเพชรบูรณ์ ดร.เสกสรร นิยมเพ็ง นายกเทศมนตรีเมืองเพชรบูรณ์ มอบหมายให้นายวันเฉลิม เพ่งพินิจ รองปลัดเทศบาลเมืองเพชรบูรณ์ ร่วม พิธี ปล่อยแถวระดมกวาดล้างอาชญากรรม และยาเสพติดในช่วงเทศกาลสงกรานต์ ประจำปี 2562 โดยมีพล.ต.ต.อรรถสิทธิ์ สุดสงวน ผู้บังคับการตำรวจภูธรจังหวัดเพชรบูรณ์ เป็นประธาน และมีนายกฤษณ์ คงเมือง รองผู้ว่าราชการจังหวัดเพชรบูรณ์ หัวหน้าส่วนราชการ ข้าราชการ ทหาร ตำรวจ ฝ่ายปกครอง เข้าร่วมพิธี
   ด้วยวันที่ 12 - 16 เมษายน 2562 เป็นช่วงเทศกาลสงกรานต์ ซึ่งมีวันหยุดต่อเนื่องกันหลายวัน และ จะมีประชาชนเดินทางกลับภูมิลำเนา เพื่อร่วมฉลองวันสงกรานต์ และวันครอบครัวตามประเพณีไทย หรือเดินทางไปท่องเที่ยวตามสถานที่ต่างๆเป็นจำนวนมาก อาจมีการนำทรัพย์สินที่มีค่าติดตัวไปและมีสถานที่บางแห่งจัดกิจกรรมหรืองานรื่นเริง ที่มีประชาชนและนักท่องเที่ยวชาวต่างชาติ นิยมไปร่วมงานเป็นจำนวนมาก อาจทำให้กลุ่มมิจฉาชีพก่อเหตุอันจะเกิดความไม่ปลอดภัยในชีวิตและทรัพย์สินของประชาชน อีกทั้งอาจมีกลุ่มบุคคลผู้ไม่หวังดีเข้ามาฉวยโอกาส สร้างสถานการณ์ก่อเหตุร้าย หรือความไม่สงบในพื้นที่
   จังหวัดเพชรบูรณ์ตระหนักถึงปัญหาดังกล่าวและมุ่งเน้นสร้างความปลอดภัยในชีวิตและทรัพย์สินของประชาชน จึงได้ประสานความร่วมมือกับหน่วยงานที่เกี่ยวข้องในพื้นที่จัดพิธีปล่อยแถวชุดปฏิบัติการระดมกวาดล้างอาชญากรรมและยาเสพติด เพื่อระดมกวาดล้างอาชญากรรมในช่วงเทศกาลสงกรานต์ ดูแลความปลอดภัยในชีวิตและทรัพย์สินของประชาชน รักษาความสงบเรียบร้อย อันจะเป็นการสร้างความเชื่อมั่นให้กับประชาชนและนักท่องเที่ยวที่มาเที่ยวในพื้นที่จังหวัดเพชรบูรณ์

สวัสดิ์ มาพราก ปชส.ทม.พช / รายงาน
สมเกียรติ์ งามนิล ปชส.ทม.พช./ถ่ายภาพ
ธวัชชัย อินทรศร ปชส.ทม.พช./ถ่ายภาพ รวมรูปภาพทั้งหมด