วันที่ 20 / ก.ย. / 2562

แถลงข่าวสถานการณ์น้ำและการแก้ปัญหาเรื่องน้ำของจังหวัดเพชรบูรณ์

  เมื่อเวลา 08.00 น. วันที่ 8 พฤษภาคม 2562 ที่โครงการชลประทานเพชรบูรณ์ เขื่อนป่าแดง ดร.เสกสรร นิยมเพ็ง นายกเทศมนตรีเมืองเพชรบูรณ์ ร่วมแถลงข่าวสถานการณ์น้ำและการแก้ปัญหาเรื่องน้ำของจังหวัดเพชรบูรณ์ มี นายสืบศักดิ์ เอี่ยมวิจารณ์ ผู้ว่าราชการจังหวัดเพชรบูรณ์ เป็นประธาน พร้อมกันนี้ยังมี นายกฤษณ์ คงเมือง รองผู้ว่าราชการจังหวัดเพชรบูรณ์ ผู้จัดการการประปาส่วนภูมิภาค สาขาเพชรบูรณ์ และหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง ร่วมแถลงข่าวในครั้งนี้ด้วย
สมเกียรติ งามนิล ปชส.ทม.พช. / ถ่ายภาพ-รายงาน รวมรูปภาพทั้งหมด