วันที่ 20 / ก.ย. / 2562

งานพิธีสมโภชศาลเจ้าพ่อไชยบุรี ประจำปี 2562

  เมื่อเวลา 20.00 น. วันที่ 9 พฤษภาคม 2562 ดร.เสกสรร นิยมเพ็ง นายกเทศมนตรีเมืองเพชรบูรณ์ เป็นประธานเปิดงานพิธีสมโภชศาลเจ้าพ่อไชยบุรี ประจำปี 2562 และ มอบเงินสนับสนุนการจัดงาน ณ ศาลเจ้าพ่อไชยบุรี หนองนารี มี นายปราโมทย์ ฤทธิ์ธำรงกุล ประธานชมรมสำนึกรักษ์บ้านหนองนารี กล่าวรายงาน พร้อมกันนี้ยังมี ดร.วิศัลย์ โฆษิตานนท์ ประธานสภาวัฒนธรรมจังหวัดเพชรบูรณ์ เป็นประธาน และ นายอร่าม มีเดช ประธานสภาเทศบาลเมืองเพชรบูรณ์ ร่วมมอบทุนการศึกษา ทุนละ 500 บาท จำนวน 15 ทุน ให้กับนักเรียนที่เรียนดีและยากไร้ งานสมโภชศาลเจ้าพ่อไชยบุรี ประจำปี 2562 จัดขึ้นเพื่อให้ประชาชนที่อาศัยอยู่ ชุมชนที่ 1 (นารีพัฒนา) หมู่ 5 ต.สะเดียง และ หมู่ 11 ต.สะเดียง ได้ตระหนักและเห็นคุณค่าทางด้านวัฒนธรรมของชาวบ้านหนองนารี โดยจะจัดขึ้นในวันขึ้น 6 ค่ำ เดือน 6 ของทุกปี ในช่วงเช้าจะมี พิธีเลี้ยงปีเจ้าพ่อไชยบุรี หรือพิธีบวงสรวง ส่วนตอนกลางคืน จะมีพิธีสมโภช ในปีนี้ได้จัดให้มีรำวงย้อนยุค ถวายเจ้าพ่อไชยบุรี มีประชาชนที่อาศัยอยู่บริเวณดังกล่าวร่วมงานเป็นจำนวนมาก
สมเกียรติ งามนิล ปชส.ทม.พช. / ถ่ายภาพ-รายงาน รวมรูปภาพทั้งหมด