วันที่ 23 / ก.ย. / 2562

การแข่งขันกีฬาลีลาศ มะขามหวานเกมส์

   เมื่อเวลา 09.20 น. วันที่ 10 พฤษภาคม 2562 ที่ห้องประชุมศรีเทพ ศาลากลางจังหวัดเพชรบูรณ์ ดร.เสกสรร นิยมเพ็ง นายกเทศมนตรีเมืองเพชรบูรณ์ เป็นประธานเปิดการแข่งขันกีฬาลีลาศ "มะขามหวานเกมส์" การแข่งขันกีฬาผู้สูงอายุแห่งประเทศไทย ครั้งที่ 13 ประจำปี 2562 มี นายจรูญศักดิ์ พรหมประเสริฐ ประธานชมรมลีลาศนครบาลเพชรบูรณ์ กล่าวรายงาน พร้อมกันนี้ยังมี ดร.สันติ ป่าหวาย อธิบดีกรมพลศึกษา ดร.นิวัตน์ ลิ้มสุขนิรันดร์ รองอธิบดีกรมพลศึกษา ผศ.ดร.สันติ สิทธิจันดา รองอธิการบดีสถาบันการพลศึกษา วิทยาเขตเพชรบูรณ์ นางการเกตุ สังเกตุดี และ นางสาวนันท์ชญาณ์ ไพฑูรย์รังสฤษดิ์ สมาชิกสภาเทศบาลเมืองเพชรบูรณ์ ร่วมพิธีเปิดในครั้งนี้ด้วย การแข่งขันกีฬาลีลาศ "มะขามหวานเกมส์" การแข่งขันกีฬาผู้สูงอายุแห่งประเทศไทย ครั้งที่ 13 ประจำปี 2562 จัดการแข่งขันแบ่งออกเป็น 3 ประเภท ได้แก่ ประเภทสแตนดาร์ด ประเภทลาตินอเมริกัน และ ประเภททั่วไป โดยแบ่งการแข่งขันออกเป็น 20 รายงาน มีนักกีฬาลีลาศ 39 จังหวัด จำนวน 102 เข้าร่วมการแข่งขัน

สมเกียรติ งามนิล ปชส.ทม.พช. / ถ่ายภาพ-รายงาน รวมรูปภาพทั้งหมด