วันที่ 23 / ก.ย. / 2562

บันทึกเทปรายการเมืองไทย ดี๊ดี ออกอากาศทางช่อง NBT

   เมื่อเวลา 10.40 น. วันที่ 10 พฤษภาคม 2562 ที่หอโบราณคดีเพ็ชรบูรณ์อินทราชัย ดร.เสกสรร นิยมเพ็ง นายกเทศมนตรีเมืองเพชรบูรณ์ ร่วมบันทึกเทปรายการเมืองไทย ดี๊ดี ออกอากาศทางช่อง NBT โดย ดร.เสกสรร นิยมเพ็ง นายกเทศมนตรีเมืองเพชรบูรณ์ พาทีมงานชมหอโบราณคดีเพ็ชรบูรณ์อินทราชัย และบรรยายให้ความรู้ถึงความเป็นมาและที่มาของห้องต่างๆภายในหอโบราณคดีเพ็ชรบูรณ์อินทราชัย
สมเกียรติ งามนิล ปชส.ทม.พช. / ถ่ายภาพ-รายงาน