วันที่ 23 / ก.ย. / 2562

โครงการอบรมสัมนา ขององค์กรชุมชนและภาคประชาชน ในเขตเทศบาล รุ่น 1

เมื่อเวลา 10.00 น. วันที่ 21 พฤษภาคม 2562 ที่หอวัฒนธรรมนครบาลเพชรบูรณ์ ดร.เสกสรร นิยมเพ็ง นายกเทศมนตรีเมืองเพชรบูรณ์ เปิดโครงการอบรมสัมนาและทัศนศึกษาดูงาน ขององค์กรชุมชนและองค์กรภาคประชาชน ในเขตเทศบาลเมืองเพชรบูรณ์ รุ่นที่ 1 ประจำ 2562 (ภาคความรู้) พร้อมกันนี้ยังมี นายเดชเลิศ ม่วงอ่ำ รองนายกเทศมนตรีเมืองเพชรบูรณ์ สมาชิกสภาเทศบาลเมืองเพชรบูรณ์ ที่ปรึกษานายกฯ และ หัวหน้าส่วนราชการเทศบาลเมืองเพชรบูรณ์ ร่วมโครงการในครั้งนี้ด้วยสมเกียรติ งามนิล ปชส.ทม.พช. / ถ่ายภาพ-รายงาน รวมรูปภาพทั้งหมด