วันที่ 23 / ก.ย. / 2562

เทศบาลเมืองเพชรบูรณ์ ร่วมมหรสพสมโภช เนื่องในโอกาสมหามงคลพระราชพิธ

   พระราชพิธีบรมราชาภิเษก พระบาทสมเด็จพระปรเมนทรรามาธิบดีศรีสินทรมหาวชิราลงกรณฯ พระวชิรเกล้าเจ้าอยู่หัว รัชกาลที่ 10 แล้วเสร็จไปแล้วอย่างยิ่งใหญ่สมพระเกียรติ แต่การเฉลิมฉลองวาระมหามงคลนี้ยังมีการแสดงมหรสพสมโภช เนื่องในงานพระราชพิธีบรมราชาภิเษก พุทธศักราช 2562 ที่จะจัดขึ้นอย่างยิ่งใหญ่ทั้งในกรุงเทพมหานครและทุกจังหวัด ทั่วประเทศ ต่อเนื่อง 7 คืน ในวันที่ 22-28 พฤษภาคมนี้ ในส่วนของ จังหวัดเพชรบูรณ์ ช่วงเย็นวันที่ 22 พฤษภาคม 2562 เวลา 18.30 น. กำหนดพิธีเปิดงานมหรสพสมโภช เนื่องในงานพระราชพิธีบรมราชาภิเษก พุทธศักราช 2562 ณ บริเวณหอโบราณคดีเพ็ชรบูรณ์อินทราชัย อ.เมือง จ.เพชรบูรณ์ เพื่อแสดงความจงรักภักดีและสำนึกในพระมหากรุณาธิคุณของพระบาทสมเด็จพระวชิรเกล้าเจ้าอยู่หัวที่ทรงมีต่อปวงชนชาวไทย เทศบาลเมืองเพชรบูรณ์ โดย ดร.เสกสรร นิยมเพ็ง นายกเทศมนตรีเมืองเพชรบูรณ์ มอบหมายให้นายนราวุธ กุนาคำ รองนายกเทศมนตรีเมืองเพชรบูรณ์ และคณะสมาชิกสภาเทศบาล หัวหน้าส่วนราชการและประชาชนในเขตชุมชนเมืองเพชรบูรณ์ ร่วมงาน โดยมีนายสืบศักดิ์ เอี่ยมวิจารณ์ ผู้ว่าราชการจังหวัดเพชรบูรณ์ นำหัวหน้าส่วนราชการ ทหาร ตำรวจ องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น รวมทั้งประชาชนทุกหมู่เหล่า เข้าร่วมพิธี โดยผู้ว่าราชการจังหวัดเพชรบูรณ์เปิดกรวยกระทงดอกไม้ถวายราชสักการะ หน้าพระบรมฉายาลักษณ์พระบาทสมเด็จพระวชิรเกล้าเจ้าอยู่หัว จากนั้น ประธานในพิธี กล่าวราชสดุดีเฉลิมพระเกียรติ เนื่องในพิธีแสดงมหรสพสมโภช เนื่องในโอกาสมหามงคลพระราชพิธีบรมราชาภิเษก เสร็จแล้ว ผู้ว่าราชการจังหวัด ประธานในพิธี หัวหน้าส่วนราชการ และประชาชนที่ร่วมชมงาน ร่วมร้องเพลงสรรเสริญพระบารมี และเพลงสดุดีจอมราชา พร้อมกันทั่วประเทศ ถ่ายทอดสดบรรเลงเพลงโดย วงดุริยางค์มณฑลทหารบกที่ 36 ซึ่งมีการถ่ายทอดสดในส่วนภูมิภาค 76 จังหวัด รับสัญญาณการถ่ายทอดสดทางสถานี MCOT และ NBT กรมประชาสัมพันธ์ ทั้งนี้ ในงานได้รับความสนใจจากประชาชนและนักท่องเที่ยวอย่างมาก ทยอยเข้ามาร่วมชม พิธีแสดงมหรสพสมโภช เนื่องในโอกาสมหามงคลพระราชพิธีบรมราชาภิเษกอย่างต่อเนื่อง ในคืนวันที่ 22 พฤษภาคม 2562 ชมการแสดงมหรสพสมโภช ชุด รำถวายพระพร วชิราลงกรณาศิรวาทย์ โดย โรงเรียนเพชรพิทยาคม // การแสดงเทิดพระเกียรติ ระบำดาวดึงส์ โดย โรงเรียนวิทยานุกูลนารี // การแสดงฉุยฉายกิ่งไม้เงินทอง โดย มหาวิทยาลัยราชภัฎเพชรบูรณ์ // การแสดงเพลงช้าเร็ว โดย มหาวิทยาลัยราชภัฎเพชรบูรณ์ // การแสดงระบำศรีชยสิงห์ โดย มหาวิทยาลัยราชภัฎเพชรบูรณ์ // การแสดงระบำนางกอย โดย มหาวิทยาลัยราชภัฎเพชรบูรณ์ และการแสดงโขน “รามเกียรติ์” โดย มหาวิทยาลัยราชภัฎเพชรบูรณ์ ซึ่งงานนี้ยังเป็นการสืบสานวัฒนธรรมไทยที่ดีงาม และจะถ่ายทอดให้คนรุ่นหลังได้มีโอกาสชมและสืบทอดต่อไป โดยสามารถชมงานได้ตั้งแต่เวลา 18.30-21.30น. ไปจนถึงวันที่ 28 พฤษภาคมนี้ ซึ่งงานจะจัดรวม 7 วัน ที่บริเวณ หอโบราณคดีเพ็ชรบูรณ์อินทราชัย อ.เมือง จ.เพชรบูรณ์ 
สวัสดิ์ มาพราก /ปชส.ทม.พช./ รายงาน
ธวัชชัย อินทรศร /ปชส.ทม.พช./ถ่ายภาพ รวมรูปภาพทั้งหมด