วันที่ 23 / ก.ย. / 2562

เทศบาลเมืองเพชรบูรณ์ อบรมเชิงปฏิบัติการการออกกำลังกายแบบลีลาศ

   เมื่อเวลา 10.00 น. วันที่ 23 พฤษภาคม 2562 ณ ห้องประชุมโรงเรียนเมืองเพชรบูรณ์ ดร.เสกสรร นิยมเพ็ง นายกเทศมนตรีเมืองเพชรบูรณ์ มอบหมายให้ นายเดชเลิศ ม่วงอ่ำ รองนายกเทศมนตรีเมืองเพชรบูรณ์ เป็นประธานในพิธีเปิดโครงการอบรมเชิงปฏิบัติการการออกกำลังกายแบบลีลาศเพื่อสุขภาพ โดยมีนายจรูญศักดิ์ พรหมประเสริฐ ประธานชมรมลีลาศนครบาลเพชรบูรณ์ กล่าวรายงาน มีสมาชิกสภา สมาชิกชมรมลีลาศและผู้สนใจเข้าร่วมอบรม ลีลาศเป็นกีฬาและสันทนาการที่มีประโยชน์ เหมาะสมกับบุคคลทุกเพศ ทุกวัย ตั้งแต่เยาวชนถึงผู้สูงอายุ เพราะลีลาศเป็นกีฬาที่ไม่ต้องใช้กำลังมากนัก นิ่มนวล ไม่มีการกระแทก ข้อต่อ และกล้ามเนื้อให้มีการบาดเจ็บ และยังช่วยสร้างเสริมสุขภาพทางกายและจิตใจตลอดถึงด้านอารมณ์ และมีบุคลิกภาพที่ดี ลีลาศยังช่วยเสริมสร้างเสน่ห์กับบุคคลนับว่าเป็นผลดีต่อสังคมเทศบาลเมืองเพชรบูรณ์ จึงได้สนับสนุนจัดโครงการอบรมเชิงปฏิบัติการการออกกำลังกายแบบลีลาศเพื่อสุขภาพให้กับประชาชนที่สนใจเข้าร่วมอบรม
สวัสดิ์ มาพาก /ปชส.ทม.พช. / รายงาน
ธวัชชัย อินทรศร ปชส.ทม.พช./ ถ่ายภาพ รวมรูปภาพทั้งหมด