วันที่ 20 / ก.พ. / 2563

ขอเชิญชวนร่วมรำถวายพระพุทธมหาธรรมราชา ประเพณีอุ้มพระดำน้ำจังหวัดเพชรบูรณ์

      ดร.เสกสรร นิยมเพ็ง นายกเทศมนตรีเมืองเพชรบูรณ์ เปิดเผยว่า จังหวัดเพชรบูรณ์ เทศบาลเมืองเพชรบูรณ์ องค์การบริหารส่วนจังหวัดเพชรบูรณ์ การท่องเที่ยวแห่งประเทศไทย กระทรวงวัฒนธรรม สภาวัฒนธรรมจังหวัดเพชรบูรณ์ ได้กำหนดจัดงานประเพณีอุ้มพระดำน้ำจังหวัดเพชรบูรณ์ ประจำปี 2562 ระหว่างวันที่ 26 กันยายน 2562 ถึง 1 ตุลาคม 2562   ณ พุทธอุทยาน  เพชบุระ วัดโบสถ์ชนะมาร และวัดไตรภูมิ และได้กำหนดจัดพิธีรำถวายพระพุทธมหาธรรมราชา ในงานประเพณีอุ้มพระดำน้ำขึ้น เป็นปีที่ 2 ในวันแรกของการจัดงาน คือ วันพฤหัสบดีที่ 26 กันยายน 2562 เวลา 18.00 น. ณ พุทธอุทยานเพชบุระ อ.เมืองเพชรบูรณ์ จังหวัดเพชรบูรณ์ ซึ่งเป็นวันครบรอบ 8 ปี การประกอบพิธีเบิกเนตรองค์พระพุทธมหาธรรมราชา  ในภาคเช้าได้กำหนดจัดพิธีบวงสรวงและเจริญพระพุทธมนต์ พระพุทธมหาธรรมราชาเฉลิมพระเกียรติฯ และในช่วงเย็นได้กำหนดรำถวายพระพุทธมหาธรรมราชา

        ทั้งนี้เปิดรับสมัครจำนวน 2562 คนเท่านั้น สำหรับท่านที่สนใจร่วมรำถวายเพื่อ เป็นสิริมงคลกับตนเองและครอบครัวสามารถสมัครและดูรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่ www.nakornban.net ตั้งแต่ บัดนี้เป็นต้นไปจนกว่าจะครบจำนวน หรือสมัครได้ที่เคาน์เตอร์ประชาสัมพันธ์ เทศบาลเมืองเพชรบูรณ์ ในวันและเวลาราชการ ติดต่อสอบถามเพิ่มเติม  โทร 056-711007 ต่อ 112 หรือ 456

รวมรููปภาพรำถวายพระพุทธมหาธรรมราชา ประเพณีอุ้มพระดำน้ำจังหวัดเพชรบูรณ์ ประจำปี 2561

ปิดรับลงทะเบียนการรำถวายพระพุทธมหาธรรมราชา ประจำปี 2562