วันที่ 04 / มิ.ย. / 2563

ข่าวประกวดราคา/จัดซื้อจัดจ้าง

หน้า 30 ถึง 44 รายการ « ย้อนกลับ 1 ... 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 ... 40 44 ต่อไป »
จ้างเหมาเครื่องเสียงพร้อมผู้ควบคุม จำนวน ๒ วัน ตามโครงการตักบาตรเทโวร่วมกับวัดประตูดาว ระหว่างวันที่ ๒๔ - ๒๕ ตุลาคม ๒๕๖๑ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
22 / ต.ค. / 2561

รายละเอียด
จ้างเหมาตกแต่งสถานที่ ตามโครงการตักบาตรเทโวร่วมกับวัดประตูดาว ประจำปีงบประมาณ ๒๕๖๒ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
22 / ต.ค. / 2561

รายละเอียด
จ้างเหมาจัดทำพวงมาลา เพื่อใช้ในโครงการจัดงานวันปิยมหาราช ประจำปี ๒๕๖๑ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
19 / ต.ค. / 2561

รายละเอียด
จ้างเหมาจัดหาการแสดงโครงการสินค้าชุมชนสู่ถนนคนพอเพียง ประจำปี ๒๕๖๒ ถนนคนเพ็ด-ซะ-บูน โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
18 / ต.ค. / 2561

รายละเอียด
ซื้อวัสดุสำนักงาน (แบบพิมพ์) จำนวน ๗ รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
18 / ต.ค. / 2561

รายละเอียด
จ้างเหมาจัดหาเวทีการแสดง เครื่องเสียง โครงการสินค้าชุมชนสู่ถนนคนพอเพียง ประจำปี ๒๕๖๒ ถนนคนเพ็ด-ซะ-บูน โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
18 / ต.ค. / 2561

รายละเอียด
จ้างเหมาจัดหาเครื่องเสียง เครื่องดนตรี โครงการสินค้าชุมชนสู่ถนนคนพอเพียง ประจำปี ๒๕๖๒ ถนน คนเพ็ด-ซะ-บูน กิจกรรมส่งเสริมการจำหน่ายสินค้าชุมชนและสินค้าพื้นบ้านต่าง ๆ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
18 / ต.ค. / 2561

รายละเอียด
จ้างเหมารถยนต์โดยสารปรับอากาศ ป.๒ จำนวน ๒ คัน ตามโครงการแข่งขันกีฬานักเรียน องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นแห่งประเทศไทย ระดับภาคเหนือและระดับประเทศ ครั้งที่ ๓๖ ประจำปี ๒๕๖๑ สุโขทัยธานีเกมส์ ระหว่างวันที่ ๑๘ - ๒๘ ตุลาคม ๒๕๖๑ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
17 / ต.ค. / 2561

รายละเอียด
ซื้อวัสดุอุปกรณ์กีฬา ตามโครงการแข่งขันกีฬานักเรียน องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นแห่งประเทศไทย ระดับภาคเหนือและระดับประเทศ ครั้งที่ ๓๖ ประจำปี ๒๕๖๑ สุโขทัยเกมส์ ระหว่างวันที่ ๑๘-๒๘ ตุลาคม ๒๕๖๑ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
17 / ต.ค. / 2561

รายละเอียด
ซื้อวัสดุเครื่องแต่งกายชุดกีฬาและชุดวอร์ม ตามโครงการแข่งขันกีฬานักเรียน องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นแห่งประเทศไทย ระดับภาคเหนือและระดับประเทศ ครั้งที่ ๓๖ ประจำปี ๒๕๖๑ สุโขทัยธานีเกมส์ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
17 / ต.ค. / 2561

รายละเอียด
จ้างเหมาซ่อมแซมระบบเครื่องปรับอากาศรถยนต์ ทะเบียน บน 7363 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
10 / ต.ค. / 2561

รายละเอียด
จ้างเหมาจัดทำสื่อประชาสัมพันธ์งานอุ้มพระดำน้ำและรางวัลกินรี โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
05 / ต.ค. / 2561

รายละเอียด
โครงการจ้างเหมาอาหารกลางวัน ชั้นประถมศึกษาปีที่ 1-6 (ประจำปีงบประมาณ 2562)
01 / ต.ค. / 2561

รายละเอียด
ประกวดราคาจ้างโครงการจ้างเหมาอาหารกลางวัน ชั้นประถมศึกษาปีที่ 1-6 (ประจำปีงบประมาณ 2562) ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)
01 / ต.ค. / 2561

รายละเอียด
จ้างเช่าเครื่องเสียงพร้อมผู้ควบคุม โครงการเทศน์มหาชาติร่วมกับวัดมหาธาตุ ประจำปี ๒๕๖๑ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
01 / ต.ค. / 2561

รายละเอียด
จ้างเหมาประชาสัมพันธ์ผลการดำเนินงานของเทศบาลเมืองเพชรบูรณ์ ประจำปี ๒๕๖๒ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
01 / ต.ค. / 2561

รายละเอียด
จ้างเหมาประชาสัมพันธ์ผลการดำเนินงานของเทศบาลเมืองเพชรบูรณ์ ประจำปี ๒๕๖๒ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
01 / ต.ค. / 2561

รายละเอียด
จ้างเหมาจัดสถานที่ ตามโครงการเทศน์มหาชาติร่วมกับวัดมหาธาตุ ประจำปี 2561 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
01 / ต.ค. / 2561

รายละเอียด
จ้างเหมาวงปี่พาทย์ ตามโครงการเทศน์มหาชาติร่วมกับวัดมหาธาตุ ประจำปี ๒๕๖๑ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
01 / ต.ค. / 2561

รายละเอียด
จ้างซ่อมแซมรถแทรกเตอร์ตีนตะขาบ (ดันดิน) ตค. ๘๔๘ จำนวน ๒ รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
25 / ก.ย. / 2561

รายละเอียด