วันที่ 28 / มี.ค. / 2563

ข่าวประกวดราคา/จัดซื้อจัดจ้าง

หน้า 9 ถึง 39 รายการ « ย้อนกลับ 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 ... 21 39 ต่อไป »
จ้างเหมาทำประติมากรรมกินรีพร้อมติดตั้ง จำนวน ๑ ตัว โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
17 / ม.ค. / 2563

รายละเอียด
จ้างเหมาโครงการปรับปรุงและพัฒนาหลักสูตรสถานศึกษา โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
17 / ม.ค. / 2563

รายละเอียด
ซื้อครุภัณฑ์การเกษตร จำนวน ๒ รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
16 / ม.ค. / 2563

รายละเอียด
ซื้อวัสดุอุปกรณ์เพื่อใช้ในโครงการควบคุมและป้องกันโรคพิษสุนัขบ้า จำนวน ๗ รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
16 / ม.ค. / 2563

รายละเอียด
ซื้อวัสดุคอมพิวเตอร์ จำนวน ๖ รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
16 / ม.ค. / 2563

รายละเอียด
ครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์
15 / ม.ค. / 2563

รายละเอียด
ซื้อวัสดุไฟฟ้าและวิทยุ จำนวน ๓๑ รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
15 / ม.ค. / 2563

รายละเอียด
ซื้อวัสดุกีฬา จำนวน ๔ รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
15 / ม.ค. / 2563

รายละเอียด
ซื้อวัสดุก่อสร้างเพื่อจัดทำฝาท่อระบายน้ำ จำนวน ๙ รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
15 / ม.ค. / 2563

รายละเอียด
ซื้อครุภัณฑ์ไฟฟ้าและวิทยุ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
15 / ม.ค. / 2563

รายละเอียด
จ้างเหมาตกแต่งสถานที่ ตามโครงการวันครู ประจำปีงบประมาณ ๒๕๖๓ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
14 / ม.ค. / 2563

รายละเอียด
ซื้อครุภัณฑ์การศึกษา โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
14 / ม.ค. / 2563

รายละเอียด
ซื้อจัดซื้อโล่รางวัล ตามโครงการวันครู ประจำปีงบประมาณ ๒๕๖๓ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
14 / ม.ค. / 2563

รายละเอียด
ก่อสร้างห้องน้ำสาธารณะแหล่งท่องเที่ยวสวนสาธารณะหนองนารี จำนวน ๑ หลัง ห้องน้ำชาย ๖ ห้อง โถฉี่ ๖ โถ อ่างล้างหน้า ๔ อัน ห้องน้ำหญิง ๑๑ ห้อง อ่างล้างหน้า ๕ อัน เทศบาลเมืองเพชรบูรณ์ อำเภอเมืองเพชรบูรณ์ จังหวัดเพชรบูรณ์ ๑ แห่ง
13 / ม.ค. / 2563

รายละเอียด
จ้างก่อสร้างคันกั้นดินบ่อขยะระยะที่ ๓ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
10 / ม.ค. / 2563

รายละเอียด
จ้างก่อสร้างถนนผิวจราจร ค.ส.ล. เชื่อมต่อภายในบ่อกำจัดขยะมูลฝอยของเทศบาลเมืองเพชรบูรณ์ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
10 / ม.ค. / 2563

รายละเอียด
ซื้อครุภัณฑ์โฆษณาและเผยแพร่ของเทศบาลเมืองเพชรบูรณ์ จำนวน ๔ รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
10 / ม.ค. / 2563

รายละเอียด
จ้างก่อสร้างคันกั้นดินบ่อขยะระยะที่ ๓ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
09 / ม.ค. / 2563

ดาวน์โหลดเอกสาร
จ้างก่อสร้างถนนผิวจราจร ค.ส.ล. เชื่อมต่อภายในบ่อกำจัดขยะมูลฝอยของเทศบาลเมืองเพชรบูรณ์ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
09 / ม.ค. / 2563

ดาวน์โหลดเอกสาร
ของรางวัลงานวันเด็ก ตามโครงการวันเด็กแห่งชาติ ประจำปีงบประมาณ ๒๕๖๓
09 / ม.ค. / 2563

รายละเอียด