วันที่ 10 / ก.ค. / 2563

ข่าวประกวดราคา/จัดซื้อจัดจ้าง

หน้า 9 ถึง 48 รายการ « ย้อนกลับ 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 ... 21 48 ต่อไป »
ซื้อวัสดุวิทยาศาสตร์และการแพทย์ เครื่องวัดอุณหภูมิอินฟาเรด จำนวน ๔ เครื่อง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
13 / เม.ย. / 2563

รายละเอียด
จ้างเหมาซักผ้าและรีดผ้าม่าน จำนวน ๘ รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
13 / เม.ย. / 2563

รายละเอียด
จ้างซ่อมรถแบคโฮว์ ต ๔๖๓๖ เพชรบูรณ์ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
13 / เม.ย. / 2563

รายละเอียด
ประกวดราคาซื้อโครงการจัดซื้อหนังสือเรียนปีการศึกษา 2563 ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)
09 / เม.ย. / 2563

รายละเอียด
เช่าที่ดินเพื่อเพิ่มประสิทธิภาพการบริหารจัดการบ่อกำจัดขยะมูลฝอยของเทศบาลเมืองเพชรบูรณ์
08 / เม.ย. / 2563

รายละเอียด
ก่อสร้างห้องน้ำรวมสาธารณะแหล่องท่องเที่ยวสวนสาธารณะเพชบุระ จำนวน ๑ หลัง
08 / เม.ย. / 2563

รายละเอียด
จ้างจ้างซ่อมแซมระบบกล้องวงจรปิด CCTV (สวนสาธารณะเพชรบุระ) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
08 / เม.ย. / 2563

รายละเอียด
ซื้อวัสดุคอมพิวเตอร์ จำนวน ๖ รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
08 / เม.ย. / 2563

รายละเอียด
ซื้อวัสดุก่อสร้างสำหรับการซ่อมแซมบ่อสูบน้ำเสียของบ่อขยะระยะที่ ๓ จำนวน ๒๔ รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
08 / เม.ย. / 2563

รายละเอียด
ซื้อครุภัณฑ์สำนักงาน ( โต๊ะประชาสัมพันธ์ ) จำนวน ๑ ตัว โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
08 / เม.ย. / 2563

รายละเอียด
จ้างเหมาจัดทำสื่อประชาสัมพันธ์ ประจำปี พ.ศ. ๒๕๖๓ ของ ๑๗ ชุมชนในเขตเทศบาลเมืองเพชรบูรณ์ เชิงสารคดีสั้นและรายการสั้นทั่วไป จำนวน ๑๗ ตอน โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
08 / เม.ย. / 2563

รายละเอียด
จ้างซ่อมแซมยานพาหนะและขนส่ง รถบรรทุกเอนกประสงค์ หมายเลขทะเบียน ๘๑-๑๕๘๓ จำนวน ๘ รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
07 / เม.ย. / 2563

รายละเอียด
ซื้อวัสดุก่อสร้่าง ท่อเหล็กส่งน้ำ ขนาด ๕ นิ้ว ยาว ๑๔ ฟุต จำนวน ๑ ชุด โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
07 / เม.ย. / 2563

รายละเอียด
จ้างซ่อมแซมเครื่องปรับอากาศ จำนวน ๓ รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
03 / เม.ย. / 2563

รายละเอียด
จ้างเหมาทำป้ายชื่อต้นไม้ จำนวน ๒๒ ป้าย โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
03 / เม.ย. / 2563

รายละเอียด
ซื้อวัสดุคอมพิวเตอร์ จำนวน ๗ รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
03 / เม.ย. / 2563

รายละเอียด
ซื้อน้ำดื่ม เดือน เมษายน ๒๕๖๓ จำนวน ๓๐๐ ถัง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
03 / เม.ย. / 2563

รายละเอียด
ซื้อครุภัณฑ์สำนักงาน เครื่องปั๊มน้ำอัตโนมัติ ขนาด ๒๐๐ วัตต์ จำนวน ๑ ตัว และ ถังน้ำแบบไฟเบอร์กลาส จำนวน ๑ ใบ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
03 / เม.ย. / 2563

รายละเอียด
ซื้อวัสดุงานบ้านงานครัว จำนวน ๑๔ รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
02 / เม.ย. / 2563

รายละเอียด
จ้างซ่อมแซมยานพาหนะและขนส่ง รถยนต์เก็บขนขยะมูลฝอย หมายเลขทะเบียน ๘๑-๑๗๓๐ จำนวน ๑๘ รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
01 / เม.ย. / 2563

รายละเอียด