วันที่ 10 / ก.ค. / 2563

ข่าวประกวดราคา/จัดซื้อจัดจ้าง

หน้า 16 ถึง 48 รายการ « ย้อนกลับ 1 ... 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 ... 26 48 ต่อไป »
ซื้อวัสดุโครงการซ่อมแซม บำรุงอาคารสถานที่และบริเวณโรงเรียน โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
06 / ก.พ. / 2563

รายละเอียด
ซื้อวัสดุโครงการจัดทำศูนย์การเรียนรู้ ICT ชุมชนเพื่อพ่อหลวง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
06 / ก.พ. / 2563

รายละเอียด
จ้างเหมาถ่ายเอกสารโครงการพัฒนาศักยภาพทางการอ่านการเขียน โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
05 / ก.พ. / 2563

รายละเอียด
ซื้อวัสดุเชื้อเพลิงและหล่อลื่น จำนวน ๒๒ รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
05 / ก.พ. / 2563

รายละเอียด
ซื้อวัสดุคอมพิวเตอร์ (ตลับหมึกเลเซอร์ P๓๕๕d) จำนวน ๔ ตลับ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
05 / ก.พ. / 2563

รายละเอียด
ซื้อถ้วยรางวัล โครงการแข่งขันฟุตบอล ๗ คน นครบาลเพชรบูรณ์จูเนียร์ ลีก ครั้งที่ ๑ ประจำปี ๒๕๖๓ ในวันที่ ๘ กุมภาพันธ์ -๘ มีนาคม ๒๕๖๓ ณ สนามฟุตบอลโรงเรียนเทศบาล ๔ (บ้านไทรงาม) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
05 / ก.พ. / 2563

รายละเอียด
ซื้อวัสดุโครงการพัฒนาศักยภาพทางการอ่านการเขียน โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
04 / ก.พ. / 2563

รายละเอียด
ซื้อน้ำดื่ม เดือนกุมภาพันธ์ ขนาด ๑๘.๙ ลิตร จำนวน ๒๕๐ ถัง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
03 / ก.พ. / 2563

รายละเอียด
ซื้อวัสดุยานพาหนะและขนส่ง จำนวน ๗๙ รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
03 / ก.พ. / 2563

รายละเอียด
ซื้อวัสดุการเกษตร สำหรับโรงเรียนเทศบาล ๔ (บ้านไทรงาม) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
31 / ม.ค. / 2563

รายละเอียด
ประกวดราคาจ้างก่อสร้างปรับปรุงอาคารโรงเรียนเมืองเพชรบูรณ์พร้อมงานจัดแสดงภายใน ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)
30 / ม.ค. / 2563

รายละเอียด
จ้างเหมาเครื่องเสียงพร้อมผู้ควบคุม โครงการแข่งขันเซปักตะกร้อ (วัดภูเขาดิน) ต้านยาเสพติด ประจำปี ๒๕๖๓ ในวันที่ ๒-๗ กุมภาพันธ์ ๒๕๖๓ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
30 / ม.ค. / 2563

รายละเอียด
วัสดุการเกษตร จำนวน ๑๙ รายการ สำหรับโรงเรียนเทศบาล ๒ (วัดภูเขาดิน)
30 / ม.ค. / 2563

รายละเอียด
ซื้อวัสดุอื่นๆ สำหรับใช้กับเครื่องพ่นยา จำนวน ๔ รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
30 / ม.ค. / 2563

รายละเอียด
ซื้อวัสดุสำนักงาน จำนวน ๒๑ รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
30 / ม.ค. / 2563

รายละเอียด
ซื้อวัสดุคอมพิวเตอร์ สำหรับโรงเรียนเทศบาล 4 (บ้านไทรงาม) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
30 / ม.ค. / 2563

รายละเอียด
ซื้อวัสดุกีฬา สำหรับโรงเรียนเทศบาล ๒ (วัดภูเขาดิน) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
30 / ม.ค. / 2563

รายละเอียด
ซื้อถ้วยรางวัล โครงการแข่งขันเซปักตะกร้อ (วัดภูเขาดิน) ต้านยาเสพติด ประจำปี ๒๕๖๓ ในวันที่ ๒-๗ กุมภาพันธ์ ๒๕๖๓ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
30 / ม.ค. / 2563

รายละเอียด
จ้างเหมาโครงการอาหารกลางวันสำหรับนักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 1-6 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
30 / ม.ค. / 2563

รายละเอียด
ซื้อวัสดุกีฬา สำหรับโรงเรียนเทศบาล 4 (บ้านไทรงาม) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
29 / ม.ค. / 2563

รายละเอียด