วันที่ 31 / มี.ค. / 2563

ข่าวประกวดราคา/จัดซื้อจัดจ้าง

หน้า 16 ถึง 39 รายการ « ย้อนกลับ 1 ... 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 ... 26 39 ต่อไป »
ซื้อวัสดุสำนักงาน (แบบพิมพ์) จำนวน ๔ รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
13 / พ.ย. / 2562

รายละเอียด
ซื้อวัสดุโครงการวันพ่อแห่งชาติ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
13 / พ.ย. / 2562

รายละเอียด
ซื้อวัสดุโครงการเชิดชูครูดีเด่น โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
13 / พ.ย. / 2562

รายละเอียด
ครุภัณฑ์ยานพาหนะและขนส่ง รถบรรทุกน้ำเอนกประสงค์ ขนาดความจุ ๘,๐๐๐ ลิตร จำนวน ๑ คัน
12 / พ.ย. / 2562

รายละเอียด
ครุภัณฑ์ยานพาหนะและขนส่ง รถยนต์บรรทุกติดเครนไฮดรอลิคพร้อมชุดกระเช้าซ่อมไฟฟ้า จำนวน ๑ คัน
12 / พ.ย. / 2562

รายละเอียด
จ้างถ่ายเอกสาร โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
11 / พ.ย. / 2562

รายละเอียด
จ้างเหมาโครงการติดตั้งราวเหล็กลูกฟูก GUARD RAIL กันตก พร้อมระบบไฟส่องสว่าง บริเวณสะพานวัดโพธิ์เย็นถึงรอยต่อถนนสนามชัย จำนวน ๑ โครงการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
08 / พ.ย. / 2562

รายละเอียด
ซื้อวัสดุการเกษตร จำนวน ๖ รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
08 / พ.ย. / 2562

รายละเอียด
จ้างเหมาโครงการติดตั้งราวเหล็กลูกฟูก GUARD RAIL กันตก พร้อมระบบไฟส่องสว่าง บริเวณสะพานวัดโพธิ์เย็นถึงรอยต่อถนนสนามชัย จำนวน ๑ โครงการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
07 / พ.ย. / 2562

ดาวน์โหลดเอกสาร
จ้างเหมาไฟประดับสถานที่ลอยกระทง ในวันที่ ๑๑ พฤศจิกายน พ.ศ.๒๕๖๒ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
07 / พ.ย. / 2562

รายละเอียด
ซื้อวัสดุสำนักงาน จำนวน ๒๘ รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
07 / พ.ย. / 2562

รายละเอียด
ซื้อสารเคมีพ่นหมอกควันและ ULV กำจัดลูกน้ำยุงลาย และทรายกำจัดลูกน้ำยุงลาย ทีมีฟอส โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
07 / พ.ย. / 2562

รายละเอียด
ซื้อวัสดุยานพาหนะและขนส่ง ( ยางนอกรถยนต์ กจ ๕๙๖๒ เพชรบูรณ์ ) จำนวน ๔ เส้น โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
07 / พ.ย. / 2562

รายละเอียด
จ้างเหมาจัดหาเครื่องเสียงพร้อมผู้ควบคุม โครงการสานพลังท้องถิ่นไทยถวายพ่อของแผ่นดิน เดิน-วิ่ง มินิมาราธอน เฉลิมพระเกียรติ เนื่องในโอกาสมหามงคลพระราชพิธีบรมราชาภิเษก โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
06 / พ.ย. / 2562

รายละเอียด
ซื้อวัสดุวิทยาศาสตร์และการแพทย์ น้ำยาฆ่าเชื้อโรค ขนาด ๑ ลิตร โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
06 / พ.ย. / 2562

รายละเอียด
จ้างเหมาบำรุงรักษาและซ่อมแซมรถยนต์ส่วนกลาง นก ๑๑๘๘ เพชรบูรณ์ รหัส ๐๐๑/๕๒/๐๐๐๗ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
06 / พ.ย. / 2562

รายละเอียด
จ้างบำรุงรักษาและซ่อมแซมครุภัณฑ์ยานพาหนะและขนส่ง รถยนต์กองคลัง หมายเลขทะเบียน กค๙๐๐๒ เพชรบูรณ์ หมายเลขครุภัณฑ์ ๐๐๒/๕๒/๐๐๒๖ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
05 / พ.ย. / 2562

รายละเอียด
ซื้อวัสดุสำนักงาน บันไดเลื่อนอลูมิเนียม ขนาด ๒ x ๑๒ ฟุต จำนวน ๑ อัน โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
05 / พ.ย. / 2562

รายละเอียด
ซื้อวัสดุซ่อมแซมผิวจราจรถนนในเขตเทศบาลเมืองเพชรบูรณ์ จำนวน 3 รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
05 / พ.ย. / 2562

รายละเอียด
ซื้อครุภัณฑ์สำนักงานของเทศบาลเมืองเพชรบูรณ์ จำนวน ๑๘ รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
05 / พ.ย. / 2562

รายละเอียด